นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

Activities
การประชุมใหญ่ครั้งที่ ๓

การประชุมใหญ่สามัญหมู่บ้านสาริน ๗ เพื่อรายงานผลการจัดตั้ง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗" ครั้งที่ ๓ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อรายงานผลการยื่นคำขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน การเริ่มเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางของหมู่บ้าน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

การประชุมสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

การประชุมใหญ่สามัญหมู่บ้านสาริน ๗ เพื่อจัดตั้ง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗" ครั้งที่ ๒ (๑/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อรับรองข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้าน และระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงิน ระเบียบว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข รับรองการเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางของหมู่บ้าน

ตักบาตรวันอาทิตย์

การทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ รวมใจชาวสาริน ๗ ทำบุญกันแต่เช้ามืด คึกคัก อบอุ่น ปลื้มใจกันทั่วหน้า เราจะมีวันดีๆ แบบนี้กันบ่อยๆ ครับ

เลี้ยงพระ

การทำบุญเลี้ยงพระหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน ได้จัดให้มี "การทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน" ขึ้น โดยมีการเชิญชวนสมาชิกร่วมทำบุญถวายพระเพล ที่ชันสองอาคารสโมสรหมู่บ้าน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี

Road sign

การพัฒนาหมู่บ้านของเรา คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมใจกันพัฒนาด้วยการทาสีขอบถนน (ขาว-แดง) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรภายในหมู่บ้าน ติดตั้งกระจกโค้งในมุมอับบริเวณหน้าสโมสรของหมู่บ้าน

Meeting 1

การประชุมใหญ่สามัญหมู่บ้านสาริน ๗ เพื่อจัดตั้ง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗" เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน และสรรหากรรมการดำเนินงานชุดที่ ๑

THK Party

Thank you party เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ทาง MLH ได้จัดงานขอบคุณลูกค้าหมู่บ้านสาริน ๗ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในหมู่บ้าน และเป็นการเตรียมการเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗

Top
2015 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com : Tel. 08-3462-4996, 08-1878-3521.
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net