นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

LineID Admin
Line ID Group
แอดเป็นเพื่อนเพื่อเข้ากลุ่ม
"สมาชิกหมู่บ้านสาริน 7" กันนะครับ
Sarin 7 Header
Start Project Sarin 7
ภาพเมื่อเริ่มต้นโครงการเมื่อปลายปี ๒๕๕๓

Clockความเป็นมาของหมู่บ้านสาริน ๗

หมู่บ้านสาริน ๗ เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ขออนุญาตทำการจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงว่าด้วย การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย บริษัท มหาชัยแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (MLH) ตั้งอยู่ที่ถนนวาริน - ศรีสะเกษ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ (ใกล้แยกถนนเลี่ยงเมือง ๒๓๑) ตรงข้ามโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า บริษัท เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล

ภาพจาก Google view street
ภาพจาก Google Street View
Sarin 7 in Google street view
อีกภาพจาก Google Street View
Sarin 7 in Google street view

บนเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา แบ่งเป็นที่ดินแปลงย่อย ๑๗๗ แปลง อาคารพาณิชย์ ๓๐ ห้อง บ้านพักอาศัย ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ หลัง บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จำนวน ๗๑ หลัง และที่ดินแปลงควบจำนวน ๓๐ แปลง และมีที่ดินสาธารณูปโภค ๔ แปลง คือถนน ๒ แปลง สวนสาธารณะ ๑ แปลง และที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ๑ แปลง

การก่อสร้างหมู่บ้าน
ภาพการก่อสร้างท่ามกลางสายฝนช่วงกันยายน ๒๕๕๔

เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โครงการมีความล่าช้าในเรื่องวัสดุก่อสร้างในช่วงปลายปี ๒๕๕๔ จากการเกิดมหาอุทกภัยในเขตภาคกลาง ทำให้โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างหลายแห่งถูกน้ำท่วม และการเดินทางขนส่งมีปัญหามาก

การก่อสร้างหมู่บ้าน2
ความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านแอดมิน
การก่อสร้างหมู่บ้าน3
บ้านแอดมินกว่าจะแล้วเสร็จก็ข้ามปีกันเลยทีเดียว (สนามหญ้า ต้นไม้หามาปลูกเองนะ)

กว่าจะแล้วเสร็จก็ล่วงเลยมามากมายตั้งแต่กลางปี ๒๕๕๕ ไปจนปลายปี ๒๕๕๖ ก็หลายหลัง เริ่มมีสมาชิกทยอยเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น สาธารณูปโภคต่างๆ สามารถใช้บริการได้ ต้นไม้ใบหญ้าเริ่มเติบโต แต่ก็ต้องการการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

อาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ
อาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ (สำหรับเด็กๆ) เปิดบริการได้
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่คงต้องบำรุงรักษาให้ดีกว่านี้

Top
2015 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net