นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

Activities

การทำบุญเลี้ยงพระหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน ได้จัดให้มี "การทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน" ขึ้น โดยมีการเชิญชวนสมาชิกร่วมทำบุญถวายพระเพล ที่ชันสองอาคารสโมสรหมู่บ้าน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี

เลี้ยงพระเพลเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน เลี้ยงพระเพลเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน
ได้รับความร่วมมือจากมวลสมาชิกหมู่บ้านเราล้นหลามครับ ปลื้มใจจริงๆ
เลี้ยงพระเพลเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน เลี้ยงพระเพลเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน
ข้าวปลาอาหาร แบบข้าวหม้อ แกงหม้อ ตามกำลังศรัทธา แต่ล้นเหลืออิ่มในพลังบุญกันจริงๆ
เลี้ยงพระเพลเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน เลี้ยงพระเพลเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน
นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดท่ากกแห่ มาฉันภัตาหารเพล
เลี้ยงพระเพลเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน เลี้ยงพระเพลเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน
หลวงพ่อมอบพระพุทธรูป "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี" ให้เป็นสิริมงคลสำหรับสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้าน
เลี้ยงพระเพลเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน เลี้ยงพระเพลเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน
คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันถวายภัตตาหารเพล
เลี้ยงพระเพลเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน เลี้ยงพระเพลเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน
รับพร/ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อสิริมงคล ร่มเย็นกันทั่วหน้าครับ

พลังแรงศรัทธาของสมาชิกหมู่บ้านเราได้รับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน ๒๙,๗๙๙ บาท มีค่าใช้จ่ายถวายเป็นจตุปัจจัยและพัฒนาวัดท่ากกแห่จำนวน ๙,๕๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ๗๔๕ บาท (ค่าด้ายสายสิญจ์เวียนรอบหมู่บ้าน, ถ้วยถาดจานโฟม) มียอดคงเหลือไว้ทำบุญในคราวต่อไป ๑๙.๕๓๔ บาท

Home
Top
2019 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net