นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

Activities
Road sign

การพัฒนาหมู่บ้านของเรา คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมใจกันพัฒนาด้วยการทาสีขอบถนน (ขาว-แดง) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรภายในหมู่บ้าน ติดตั้งกระจกโค้งในมุมอับบริเวณหน้าสโมสรของหมู่บ้าน

Meeting 1

การประชุมใหญ่สามัญหมู่บ้านสาริน ๗ เพื่อจัดตั้ง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗" เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน และสรรหากรรมการดำเนินงานชุดที่ ๑

THK Party

Thank you party เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ทาง MLH ได้จัดงานขอบคุณลูกค้าหมู่บ้านสาริน ๗ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในหมู่บ้าน และเป็นการเตรียมการเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗

 

Back
Top
2015 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net