Easyhome 2010
KruMontree.com
Basic HTML Navigation Bar

 

Basic HTML Menu
What is HTML?
Basic HTML files
Text & Background Color
Images
Table
Link
Set Thai
Stylesheet
 
ADS 250x250
HTML Header
Neko การสร้างจุดเชื่อมโยง Link

การเชื่อมโยงเอกสารไปยังหน้าต่าง ๆ หรือไปยังส่วนอื่นในหน้าเดียวกัน รวมทั้งเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ใช้คำสั่งดังนี้

 • เชื่อมไปยังหน้าเดียวกัน ต้องกำหนดจุดเชื่อมโยง (จุดที่จะไป) ด้วย
  <A NAME="GOLDFISH" (ชื่อภาษาอังกฤษ)> จุดเชื่อม (ข้อความหรือภาพ)</A>
  จากนั้นจึงกำหนดจุดคลิกลิงค์ด้วยคำสั่ง
  <A HREF="#GOLDFISH"> เชื่อมไปยัง GOLDFISH</A>
 • เชื่อมไปยังหน้าอื่นในไซต์เดียวกัน URLเดียวกัน
  <A HREF="next.htm"> เชื่อมไปยังหน้าถัดไปครับ</A>
 • เชื่อมไปยังหน้าอื่นในไซต์เดียวกันแต่ระบุตำแหน่ง (หัวข้อ) ที่จะไป (ไม่เริ่มที่หัวเรื่องของ หน้านั้น) เช่นตัวอย่างนี้ระบุให้ไปที่หัวข้อที่ชื่อ Candle
  <A HREF="next.htm#candle"> ไปดูหัวข้อ Candle</A>
 • เชื่อมไปยังเว็บไซต์ URL อื่น
  <A HREF="http://also.as/sa-on/"> ไปยังบ้านผมอีกหลัง</A>
 • การคลิกแล้วให้เอกสารเชื่อมโยงเปิดหน้าต่างใหม่ โดยปกติการระบุจุดเชื่อมโยงตามแบบข้างบน เอกสารจะถูกเปิดขึ้นมาแทนที่หน้าต่างเดิม ถ้าต้องการให้เปิดที่หน้าต่างใหม่ต้องระบุเป้าหมายโดยใช้คำสั่ง target="ตำแหน่งที่ให้กระทำ" ซึ่งมีดังนี้
  target="_blank" or "_new" เป็นการเปิดหน้าต่างใหม่
  target="_top" or "_self" เป็นการเปิดหน้าต่างแทนที่หน้าเดิมเหมือนกับการไม่ระบุ
  target="_parent" เป็นการเปิดหน้าต่างครอบหน้าต่างเดิมในกรณีที่เป็นการแสดงผลในแบบเฟรม
  รูปแบบคำสั่งคือ <A HREF="http://www.isangate.com/" target="_blank"> www.IsanGate.com</A>
 • การเชื่อมโยงโดยใช้รูปภาพทำเป็นแผนที่ Image Map ท่านสามารถศึกษารายละเอียดในหัวข้อ การใช้โปรแกรม MapEdit หรือ ImageReady 2.0 จากกลุ่ม Reviews Programs

ยังมีเทคนิคอีกมากมายนะครับ สำหรับคำสั่ง HTML คงจะอธิบายในนี้ได้ไม่หมด ควร ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ครับ ผมได้แนะนำไว้แล้ว 3 เล่ม ลองจัดหามาอ่านและใช้ อ้างอิงในการสร้างบ้านกันครับ ผมก็ยังเปิดดูบ่อย ๆ เมื่อเกิดลืมหรืออยากนำเทคนิคเพิ่มเติมมา ใช้ครับ ส่วนท่านที่อยากจะได้ไฟล์ไปศึกษา ก็คลิกที่นี่ครับ การใช้คำสั่งภาษา HTML Version 1.0 ขนาด 192 KB ของคุณวรวิทย์ ไว้สำหรับศึกษาขั้นตอนการเขียนภาษา HTML เพียงแต่ Unzipไฟล์ลงใน โฟลเดอร์แล้วใช้เว็บบราวเซอร์เปิดดูได้เลยครับ

Top

 

red line
Home | What's new? | Basic HTML | Reviews Programs | Tip&Tricks | Download | Site Map
red line

 

Home Basic HTML Review Software More Tip & Tricks Download Software Site Map