Easyhome 2010
IsanGate.net
Basic HTML Navigation Bar


 
Basic HTML Menu
Start here
References
10 Commands
Quick Launch
Programs & Tools
Get a basic
Free! Free!

 

 
ADS_250

เอกสารอ้างอิง

สำหรับรายละเอียดในการสร้างโฮมเพจโดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ และการใช้คำสั่งในภาษา HTML เพื่อน ๆ สามารถเข้าไปศึกษาได้จากหลาย ๆ ไซต์ครับ เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำซ้อน เชิญคลิ๊ก เข้าไปชมได้จาก Links ข้างล่างครับ โดยเฉพาะการดาวน์โหลดเอาไฟล์ HTML Version 1.0 ไปไว้ ศึกษาด้วยครับ

  • ชมรมเวบเพจไทย www.webpagethai.org Links เว็บไซต์เหล่านี้ผู้จัดทำล้วนเลิกทำกันแล้วนะครับ ตามหาไม่เจออีกแล้ว
  • โรงเรียนเพาะปัญญา โดยหนุ่ม
  • Mangmo สอนการเขียนโฮมเพจ
  • ภาษา HTML สำหรับการสร้างโฮมเพจ
  • MS Frontpage98 เรียนรู้เทคนิคการสร้างโฮมเพจภาษาไทย
  • www.softstudy.in.th เรียนรู้การสร้างบ้านด้วย Dreamweaver
  • www.stormclub.com/dwv การปรับแต่งและสร้างโฮมเพจภาษาไทยด้วย Dreamweaver
  • HTML Version 1.0 ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเรียนรู้การใช้ คำสั่งภาษา HTML ขนาดไฟล์ 192 KB ของคุณวรวิทย์ ไว้สำหรับศึกษา ขั้นตอนใช้งานได้ที่นี่เลยครับ

แนะนำหนังสือที่ใช้อ้างอิงในการทำโฮมเพจของ ผม (จากที่มืดแปดด้านไม่เคยมีความรู้ เรื่องนี้มาก่อนเลย) ก็ยกย่องให้เป็น ครู เลยทีเดียวครับ

Design Web Graphics with HTML

 

Design Web Graphics with HTML

       เป็นตำราภาษาไทยครับ อ่านเข้าใจง่ายมี tag ตัวอย่างพร้อมภาพประกอบ
           ผู้เขียน เยาวภา - วิทยา  สงวนวรรณ
           สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า
สร้างสรรค์ Webpage ให้มีเสน่ห์วันละอย่าง

 

สร้างสรรค์ Web Page ให้มีเสน่ห์วันละอย่าง

        เขียนโดย Richard Ruacci
       แปล/เรียบเรียงโดย นพรัตน์ วินิจวรรณกมล และ พรเทพ เซี่ยวโหล
           จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
HTML 4 Visual Guide HTML 4 Visual Guide
        โดย  สุปราณี    ธีรไกรศรี    
              จัดพิมพ์โดย บริษัท โปรวิชั่น จำกัด
               มีความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ การใช้ DHTML, Style Sheet,
               Layer และ ข้อกำหนดใหม่ ๆ ใน HTML 4.0 ครับ

มไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหนังสือตำราเหล่านี้นะครับ (ซื้อมาอ่านเหมือนกัน) ได้รับ ความรู้จากหนังสือเหล่านี้และใช้เป็นคู่มืออ้างอิงเวลาติดขัด นึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไร สำหรับ มือใหม่ ๆ อย่างพวกเราน่าจะมีไว้ข้างจอครับ

Top

 

red line
Home | What's new? | Basic HTML | Reviews Programs | Tip&Tricks | Download | Site Map
red line

 

Home Basic HTML Review Software More Tip & Tricks Download Software Site Map