Easyhome 2010
IsanGate.com
Basic HTML Navigation Bar

 

Basic HTML Menu
What is HTML?
Basic HTML files
Text & Background Color
Images
Table
Link
Set Thai
Stylesheet
 
ADS 250x250
 
ADS_250

HTML Header
 
รูปแบบเริ่มต้นของไฟล์ HTML
 

คำสั่ง (Tag) ภาษา HTML นั้น ถ้าท่านใดเคยใช้โปรแกรมเวิร์ดภาษาไทยรุ่นก่อนๆ ที่วิ่งบนดอส เช่น CW, RW คงจะเข้าใจได้ไม่ยากครับ เพราะลักษณะของคำสั่งกำกับหัวท้ายของ ตัวอักษร ข้อความ หรือรูปภาพ ตารางต่าง ๆ คล้ายกันมากครับ ไฟล์ HTML ก็เป็นไฟล์ Text ธรรมดานี่เองเพียงแต่มีคำสั่งกำกับเท่านั้น ซึ่งมีคำสั่งพื้นฐานมีดังนี้

 • <HTML> - - - - </HTML> เป็นคำสั่งปิดหัวท้ายไฟล์ เพื่อให้บราวเซอร์ทราบว่า นี่คือไฟล์ HTMLนะ จะได้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง
 • <HEAD> - - - - </HEAD> เป็นคำสั่งกำหนดให้บราวเซอร์นำข้อความในส่วนนี้ไปแสดง บนไตเติ้ลบาร์
 • <TITLE> ข้อความ </TITLE> จะเป็นคำสั่งให้บราวเซอร์นำเอาข้อความนี้ไปปรากฏบน ไตเติ้ลบาร์ (คำสั่งคู่กับ HEAD)
 • <Meta Name=" - - (1) - - " CONTENT=" - - (2) - - "> เป็นคำสั่งที่อยู่ในช่วงระหว่าง Tag HEAD ใช้สำหรับการประกาศ หรือโฆษณาเว็บไซต์ ให้กับผู้ให้บริการ Search Engine ทั้งหลาย เพราะจะเป็นส่วนที่เครื่องมือสืบค้นจะหาได้ทันที และนำเอาไปเป็นฐานข้อมูล นั่นเอง ซึ่งมีอยู่สองส่วน คือ
  • (1) Name จะมีอยู่ 3 คำคือ
   1. Author หมายถึง ชื่อเจ้าของ
   2. keywords หมายถึง คำหลัก ที่ บ่งบอกว่าไซต์ของคุณมีอะไรเป็นแก่นสารบ้าง
   3. description หมายถึง ข้อความที่ บรรยายสรุปเว็บไซต์ครับ
  • (2) Content จะเป็นส่วนขยายในรายละเอียดของ Name ครับ ตัวอย่างเช่น
<Meta Name="keywords" CONTENT="easyhome, homepage, webpage, html, tool, shareware, humnoi">
<Meta Name="Author" CONTENT="Montree Kotkanta - webmaster@easyhome.in.th">
 • <BODY> - - - - </BODY> เริ่มเข้าสู่เนื้อหาแล้วครับ ข้อความและคำสั่งทั้งหลายที่อยู่ใน ช่วง Tag นี้จะปรากฏในหน้าบราวเซอร์ที่คุณเห็นอย่างสวยงาม ภายในคำสั่งนี้สามารถ กำหนดข้อมูลทั่วไปที่จะปรากฏในหน้านี้ได้ เช่น สีของตัวอักษร สีของพื้นหลัง (หรือภาพ) สีของจุดเชื่อมโยง (ทั้งก่อนคลิกและหลังคลิก) ต้องการใช้สีอะไร เป็นต้น
<BODY LINK="#FF0000" VLINK="#FF00FF" ALINK="#CD7F32" BGCOLOR="#000000" TEXT="#FFFF00">
       ความหมายของคำสั่งประกอบในส่วน body มีดังนี้
 • Link หมายถึงสีของจุดเชื่อมโยงที่ต้องการ (ระวังอย่าให้กลืนกับสีพื้น)
 • Vlink หมายถึงสีของจุดเชื่อมโยงที่เราเคยคลิกเข้าไปดูมาแล้ว (สีจะเปลี่ยนไป)
 • Alink หมายถึงสีของจุดเชื่อมโยงขณะที่เราเอาเมาท์ไปวางไว้เหนือข้อความนั้น
 • Bgcolor หมายถึงสีของพื้นหลังของเอกสารหน้านี้
 • Text หมายถึงสีของตัวอักษรข้อความทั้งหมดในเอกสารนี้ ยกเว้นเฉพาะข้อความที่กำหนดอย่างอื่น
 • Background หมายถึงรูปภาพที่แสดงเป็นพื้นหลัง รายละเอียดดูในหัวข้อ Images

มาเริ่มที่การสร้างหน้าแรกกันเลย ซึ่งเป็นการสร้างไฟล์ต้นแบบ HTML สำหรับใช้ Copy เป็นไฟล์อื่น (Save as) เพื่อความสะดวกในการสร้างไฟล์ต่อ ๆ ไป ตัวอย่าง tag ที่เราจะสร้างไว้ มีดังนี้

<HTML>
<HEAD>
        <TITLE>
ไฟล์ตัวอย่างที่ 1</TITLE>
</HEAD>
<BODY LINK="#FF0000" VLINK="#FF00FF" ALINK="#CD7F32" BGCOLOR="#000000" TEXT="#FFFF00">
<DIV ALIGN="center">
ข้อความในไฟล์ตัวอย่างที่ 1 จัดกึ่งกลางหน้า</DIV>
</BODY>
</HTML>

 

Top

 

red line
Home | What's new? | Basic HTML | Reviews Programs | Tip&Tricks | Download | Site Map
red line

 

Home Basic HTML Review Software More Tip & Tricks Download Software Site Map