Easyhome 2010
IsanGate.com
Basic HTML Navigation Bar

 

Basic HTML Menu
What is HTML?
Basic HTML files
Text & Background Color
Images
Table
Link
Set Thai
Stylesheet

 

 
ADS_250

HTML Header

" HTML คือ อะไร? " HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นภาษา ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ เพื่อให้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Internet Explorer, Netscape, Opera หรือบราวเซอร์ตัวอื่น ๆ) สามารถแปลงคำสั่ง และ แสดงผลเป็นรูปภาพ เสียง หรือข้อมูลได้ ภาษา HTML เป็นข้อความ (Text) ที่เป็นรหัสแอสกี้ (ASCII) ธรรมดา ๆ กับรหัสที่อยู่ ในเครื่องหมาย <   > และมีนามสกุลเป็น *.html   โดยเมื่อเราเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เราจะไม่ สามารถพบรหัสเหล่านี้ได้เลยบนจอภาพ แต่รหัสเหล่านี้จะเป็นคำสั่งที่บอกโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ของเราว่า รูปแบบของข้อความเป็นอย่างไร ตัวหนา/เอียง หรือหัวข้อต่างๆ จะต้องมีการโหลดรูปภาพกราฟฟิกหรือไม่ รวมไปถึงการสร้างจุดเชื่อมโยงหรือลิงค์ (Link) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ๆ

โปรแกรมสำหรับการสร้างไฟล์ HTML เราอาจใช้โปรแกรมใดก็ได้ที่มีคุณสมบัติเป็น เท็กซ์เอดิเตอร์ (Text Editor) เช่น Notepad หรือ Word Processor ตัวอื่น ๆ ที่ผมนำมาใช้ประจำ คือ Homesite 4.5.2 ครับ หรือถ้าชอบโปรแกรมเล็กๆ ไม่ต้องติดตั้งให้ยากก็ลองใช้ HTML Assistant ดูซิครับ แต่ถ้าชอบแบบเมนูภาษาไทยก็ลองใช้ Handy HTML, ThaiHTML ดูครับ ฝีมือคนไทย ใช้ง่ายอีกตัวหนึ่ง

Ads 728x90

ทำไม ? ผมถึงไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทั่ว ๆ ไป เช่น พวก FrontPage, Netscape Composer, Dream Weaver หรือโปรแกรมอื่น ๆ คงเป็นเหตุผลสั้น ๆ ครับว่า โปรแกรมพวกนั้นค่อนข้างจะกินเนื้อที่ และทรัพยากรของเครื่องมาก มากจนบางครั้งทำให้การใช้งานอืดอาดมาก (เพราะว่า ผมต้องเปิดโปรแกรมหลายๆ ตัวขึ้นใช้งานพร้อมๆ กัน) และเมื่อเซฟไฟล์แล้ว โปรแกรมพวกนี้มักจะจัดเก็บเอาสภาวะแวดล้อมของตัวโปรแกรมลงในไฟล์ ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินความต้องการ อย่าลืมว่า พื้นที่บนเน็ตและเวลาในการดาวน์โหลด เป็นเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งนะครับ เราไม่ได้ทำไว้ดูเองบนเครื่องของเราเอง ดังนั้น การทำให้บ้านของเราปรากฏบนจอของผู้ชมได้รวดเร็วที่สุด คือ ความต้องการอันดับต้น ๆ ที่มีความสำคัญมาก และที่สำคัญไม่ว่าคุณจะใช้โปรแกรมตัวไหนๆ มาเขียน สุดท้ายถ้าคุณต้องการผลที่แน่นอน ก็จำเป็นต้องเอามาแก้ไขด้วยโปรแกรมประเภท Text Editor อย่าง Notepad อยู่ดี แล้วทำไมไม่เลือกศึกษา HTML ให้แตกฉานเสียแต่ต้นล่ะครับ ?

 

โครงสร้างของภาษา HTML นั้นประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

           
  1. ส่วนกำหนดว่าเป็นไฟล์ HTML
  2. ส่วนกำหนดหัวเรื่องและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน ข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ
  3. ส่วนเนื้อหาของโฮมเพจ ซึ่งประกอบด้วยข้อความ และรูปภาพ หรือไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ

Structure of HTML Files

 

Top
BACKBACK...
red line
Home | What's new? | Basic HTML | Reviews Programs | Tip&Tricks | Download | Site Map
red line

 

Home Basic HTML Review Software More Tip & Tricks Download Software Site Map