Easyhome 2010
IsanGate.net
Basic HTML Navigation Bar

 

Basic HTML Menu
It's Free!
Web Server
Counter
Images
Guestbook
Promote Web
Basic HTML

 

 
ADS_250

 

 

Free! Free!

บริการตัวเลขนับ Counter

บริการ Counter สำหรับนับจำนวนผู้เข้าชม ปกติในโฮสต์ดัง ๆ หลายแห่งที่ให้บริการนับ จำนวนผู้เข้าชมให้กับสมาชิกด้วย แต่คุณสามารถขอใช้บริการจากที่อื่น ๆ ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ของฟรีครับ ที่น่าสนใจขอเสนอให้ลองสมัครใช้กันก็มีดังนี้

 • ที่แรก Web Tracker ซึ่งผมใช้กับไซต์หน่วยงานด้วย สมัครได้ที่ http://www.fxweb.com รูปร่างของ ตัวนับ ขั้นตอนการขอใช้ก็เพียงแต่เข้าไปในไซต์ และกรอกรหัสผ่านที่เป็น Private Password และ Public Password (คุณกำหนดได้เอง ครับ) ซึ่งจะใช้ สำหรับการเข้าไปแก้ไขค่าตัวเลข ตรวจสอบสถิติต่าง ๆ หลังจากนั้นทางไซต์ จะให้ User ID แก่เรา ซึ่งตัวเลข ID นี้เองจะเป็นตัวใช้เรียกการนับจำนวนจากไซต์ โดย การกรอกลงใน Tag ดังตัวอย่าง User ID ของไซต์นี้คือ J21469
  <IMG SRC="http://cgi2.fxweb.com/v2-trackrun.cgi?userid=J21469" height="31" width="88" hspace="15">
  แล้วนำไปวางไว้ในหน้า/ตำแหน่งที่คุณต้องการครับ ตัวเลข User ID นี้สำคัญมากนะครับ ถ้าใส่ผิดก็จะเป็นการนับจำนวนของไซต์อื่นไป เพราะการนับไม่มีการตรวจสอบ Password ครับ ดังนั้นถ้าคุณมีมิเรอร์ไซต์สามารถใช้ ID เดียวกับทุกที่ได้ทันทีครับ เพื่อให้เกิดยอดนับรวมกันทั้งสองแห่ง
 • แห่งที่สอง LE Fast Counter การสมัครก็คล้าย ๆ กันครับ Web Tracker ครับจะได้ User ID และ Tag จากเว็บไซต์สำหรับนำมาวางลงในหน้าที่ต้องการ หลังจากการสมัครเลยครับ ดังตัวอย่าง User ID คือ 1277114

  <!-- BEGIN LE FASTCOUNTER CODE -->
  <a href="http://member.linkexchange.com/cgi-bin/fc/fastcounter-login?1277114" target="_top">
  <img src="http://fastcounter.linkexchange.com/fastcounter?1277114+298843" border="0"> </a>
  <!-- END LE FASTCOUNTER CODE -->

 • แห่งที่สาม http://usa.nedstatbasic.net จะมองไม่เห็นตัวเลขนับโดยตรง แต่จะเข้าดูได้ โดยการคลิกที่เครื่องหมายนี้ จะสามารถดูรายงานสถิติผู้เข้าชมได้อย่างละเอียด
 • แห่งที่สี่ของคนไทยเราเองครับ http://www.dserver.org สมัครได้ง่ายๆ ครับที่นี่มีบริการทั้งตัวเลขนับ สมุดเยี่ยม และกระดานข่าว มีรูปแบบตัวเลขให้เลือกหลากหลาย
 • ใต้ตัวเลขนับคุณก็ควรจะใส่วันที่เริ่มนับไว้ด้วยล่ะ ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ จะได้รู้ว่าด้วยระยะ เวลาเท่านี้มีคนเข้าชมมากมายเพียงใด

สำหรับเพื่อน ๆ ที่เขียนเว็บเพจด้วย FrontPage98 และใช้ตัวนับจากโปรแกรมแล้วไม่ ทำงานนั้น ผมยังคงหาคำตอบให้ไม่ได้นะครับ ถ้าท่านผู้ใดทราบวิธีการทำที่ได้ผลกับทุกโฮสต์ ช่วยกรุณาแจ้งวิธีการให้ผมทราบด้วยคนนะครับ จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย (ก็คนมันไม่ เคยใช้นี่ครับ)

 

รอการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมครับ เนื่องจากมีการหยุดให้บริการแล้วบางส่วน

 

 

Ads 728x90

BACKBACK Click to TOP
red line
Home | What's new? | Basic HTML | Reviews Programs | Tip&Tricks | Download | Site Map
red line

 

Home Basic HTML Review Software More Tip & Tricks Download Software Site Map