นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

แผนผังหมู่บ้าน
 

clคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗ ชุดที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๒)

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งบ้านเลขที่โทรศัพท์
1 ที่ปรึกษา  
2  ที่ปรึกษา    
3   ประธานกรรมการนิติฯ    
4   รองประธาน 1    
5   รองประธาน 2    
6   เลขานุการ    
7   ฝ่ายกฎระเบียบ/ข้อบังคับ    
8   ฝ่ายการเงิน/พัสดุ    
9   ฝ่ายกิจกรรมชุมชน    
10   ฝ่ายกิจกรรมชุมชน    
11   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
12   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
13   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
14   ประธาน คตง.    
15   รองประธาน คตง.    
16   กรรมการ คตง.    
17   กรรมการ คตง.    
18   กรรมการ คตง.    

Sarin view 6

 

 

Sarin view 7

สมาชิกหมู่บ้านสาริน ๗ ทุกท่าน หากมีปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ ในการบริหารจัดการหมู่บ้านของเราให้ก้าวหน้า เกิดประโยชน์สูงสุด หมู่บ้านมีความสงบสุข ปลอดภัย กรุณาได้แจ้งตรงต่อคณะกรรมการได้ทุกเมื่อครับ

Home
Top
2015 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net