Easyhome 2010
IsanGate.net
Review Programs Navigation Bar


 
Step by Step
Getting Organized!
HTML Editors
FTP to your site
Search Engine
HTML (TAG)
RGB to HEX Color
CGI Forms
Frames Tutorial
JavaScript
HTML Q&A

 

 

 

ADS 250x250
 
ADS 250x250

Step by Step to build your homepage.

Go! HTML <TAG> Dictionary

 • ถ้าคุณวางแผนจะสร้างเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจังก็ต้องมีการศึกษา ทำความเข้าใจกับคำสั่งภาษา HTML ด้วย เพื่อแก้ปัญหาเวลาที่เว็บเพจที่สร้างแสดงผลไม่ได้ดังใจต้องการ หรือเมื่อต้องการเพิ่มสีสันด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ได้ ข้างล่างนี้คือบางส่วนของคำสั่ง HTML ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยอยู่นะ (ผมปรับปรุงเว็บไซต์ทุกสัปดาห์ ก็จะพยายามทำเพิ่มเติมให้ครบครับ) แต่คุณจะได้พบบ่อยๆ เลยให้ดูก่อน คลิกดูรายละเอียดที่ปุ่มสีส้มนะครับ ส่วนปุ่มสีเทายังไม่ได้ใส่รายละเอียดครับ (อยากให้คุณกลับมาเยี่ยมเราอีกไง!... ครับ)

Click Here for more info... <!- -> Comment tag สำหรับใส่หมายเหตุหรือรายละเอียดกันลืม ข้อความที่อยู่ภายในจะไม่แสดงผลบนบราวเซอร์
Click Here for more info... <a href> สร้างจุดเชื่อมโยง (link) จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง หรือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในหน้าเดียวกัน หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
Click Here for more info... <a name> สร้างตำแหน่งจุดเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน เพื่อให้คำสั่งจากข้อข้างบนสามารถกระโดดไปยังตำแหน่งนั้นได้ถูกต้อง
Click Here for more info... <address> สำหรับกำกับข้อความที่แสดงถึงชื่อ - ที่อยู่บนหน้าเว็บเพจ ปกติจะเป็นตัวเอียง
Click Here for more info... <applet> คำสั่งกำกับเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมจาวา (Java application)
This area will soon be added... <area> กำหนดบริเวณพื้นที่สำหรับรองรับการคลิกเมาท์บนภาพในฝั่งเครื่องผู้ใช้ให้กระโดดไปยังจุดเชื่อมโยงที่กำหนด
This area will soon be added... <audioscope> กำหนดบริเวณแสดงภาพและเสียงเมื่อดูผ่าน WebTV เมืองไทยคงอีกไกล
Click Here for more info... <b> คำสั่งกำกับข้อความให้แสดงผลเป็นตัวหนา
This area will soon be added... <base> กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์หลัก (Base URL)
Click Here for more info... <basefont> เป็นการกำหนดค่ามาตรฐานของตัวอักษรหลักที่แสดงในหน้าเว็บ ทั้งขนาด สีและรูปแบบตัวอักษร
Click Here for more info... <bgsound> การเพิ่มเสียงแบคกราวด์ให้กับเว็บเพจ โดยใช้ไฟล์เสียงชนิด midi หรือ wave file
Click Here for more info... <big> คำสั่งกำกับให้ตัวอักษรมีขนาดโตกว่า base font
This area will soon be added... <blackface> คำสั่งกำกับให้ตัวอักษรแสดงผลขนาดเป็นสองเท่าและตัวหนาสำหรับการดูผ่าน WebTV
Click Here for more info... <blink> คำสั่งที่มีผลทำให้ตัวอักษรแสดงผลแบบกระพริบ
This area will soon be added... <blockquote> การกำหนดกลุ่มข้อความเป็นย่อหน้าใหม่
Click Here for more info... <body> กำหนดค่ามาตรฐานสำหรับการแสดงผลในหน้านั้นๆ เช่น สีพื้นหลัง ตัวอักษร จุดเชื่อมโยงก่อนการคลิก และหลังการคลิก
This area will soon be added... <bq> การเยื้องย่อหน้าของกลุ่มข้อความ มีผลเฉพาะการใช้กับ WebTV เท่านั้น
Click Here for more info... <br> การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ใช้ได้ทั้งกับข้อความและรูปภาพ
Click Here for more info... <caption> คำสั่งกำกับข้อความเพื่อแสดงชื่อส่วนหัวตาราง
Click Here for more info... <center> คำสั่งกำหนดกลุ่มข้อความหรือภาพกราฟิกให้อยู่กึ่งกลาง
This area will soon be added... <cite> คำสั่งกำหนดให้เกิดการเน้นข้อความในลักษณะตัวเอียง
This area will soon be added... <code> กำหนดรูปแบบตัวอักษรในรูปช่องว่างแบบตัวพิมพ์ดีด (ใช้กับ fixed font)
Click Here for more info... <comment> ใส่หมายเหตุต่างๆในไฟล์ HTML และซ่อนหมายเหตุนี้ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บ
This area will soon be added... <dd> การเยื้องย่อหน้าเข้าไปอีกหนึ่งระดับเมื่อใช้ภายใต้คำสั่ง <dl>
This area will soon be added... <dfn> การกำหนดคำนิยามใช้คู่กับคำสั่ง <dd>
This area will soon be added... <dir> คำสั่งสร้างรายการแบบไม่เรียงลำดับคล้ายกับ <UL> บางบราวเซอร์ถือว่าเหมือนกันด้วยซ้ำ
Click Here for more info... <div> การจัดกลุ่มข้อความให้อยู่ในตำแหน่งต่างๆ
This area will soon be added... <dl> แสดงรายการแบบไม่เรียงลำดับหรือแบบนิยาม ใช้คู่กับ <dd>
This area will soon be added... <dt> คำอธิบายนิยามภายใต้คำสั่งหัวข้อย่อย <dl>
This area will soon be added... <em> กำหนดการแสดงผลแบบเน้นข้อความด้วยตัวเอียง
Click Here for more info... <embed> แทรกไฟล์เสียงหรือไฟล์ภาพยนต์ในหน้าเว็บเพจ
This area will soon be added... <fn> กำหนดจุดเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกันคล้ายกับ <a name>
Click Here for more info... <font> การเปลี่ยนขนาด สีและรูปแบบของตัวอักษร
This area will soon be added... <form> กำหนดบริเวณแบบฟอร์มสำหรับการกรอกตัวอักษร
This area will soon be added... <frame> คำสั่งกำหนดการแสดงแบบเฟรม โดยอยู่ภายใต้คำสั่งหลักคือ <frameset> ก่อน
This area will soon be added... <framset> คำสั่งกำหนดการแสดงผลแบบเฟรม โดยมีคำสั่งร่วมภายในคือ <frame>
Click Here for more info... <h1> ...<h6> กำหนดขนาดตัวอักษรหัวเรื่องให้มีขนาดตามที่กำหนด
Click Here for more info... <head> กำหนดส่วนหัวของเอกสาร HTML ซึ่งจะบรรจุหัวเรื่องของเอกสารที่แสดงบนเมนูบราวเซอร์ และคำสั่งประกอบอื่นๆ
Click Here for more info... <hr> คำสั่งสร้างเส้นคั่นตามแนวนอน
Click Here for more info... <html> คำสั่งที่เป็นตัวบอกให้บราวเซอร์ทราบว่าเป็นเอกสารแบบ HTML
This area will soon be added... <i> คำสั่งกำกับข้อความและตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง
This area will soon be added... <img> คำสั่งการแทรกภาพนิ่ง แผนที่ หรือภาพเคลื่อนไหวในเว็บเพจ
This area will soon be added... <input> กำหนดค่าตัวป้อนในแบบฟอร์ม
This area will soon be added... <isindex> สร้างฟิลด์รับข้อความจากผู้ชมเว็บ (ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว)
This area will soon be added... <kbd> รับข้อความที่ป้อนมาทางคีย์บอร์ดแสดงผลในรูปแบบฟอนต์เครื่องพิมพ์ fixed font
This area will soon be added... <li> สร้างตัวเลขหรือเครื่องหมายนำหน้ารายการข้อความ โดยอยู่ภายใต้คำสั่ง <dir>, <menu>, <ol> and <ul>
This area will soon be added... <limittext> กำหนดจำนวนข้อความสูงสุดที่จะแสดงในแต่ละแถว สำหรับการชมผ่าน WebTV
This area will soon be added... <link> ใช้เพื่ออ้างอิง หรืออ้างถึงข้อมูลในไฟล์อื่น
This area will soon be added... <map> กำหนดให้ภาพฝั่งผู้ชมเป็นแผนที่สามารถเป็นจุดเชื่อมโยง
Click Here for more info... <marquee> สร้างตัวอักษรวิ่งตามแนวตั้งหรือแนวนอน มีผลเมื่อใช้บราวเซอร์ Internet Explorer
This area will soon be added... <menu> สร้างหัวข้อรายการเหมือนกับ <UL>
This area will soon be added... <nobr> บังคับให้ข้อความที่อยู่ภายใต้คำสั่งนี้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน ไม่ฉีกคำ
This area will soon be added... <noframes> คำอธิบายบอกให้ผู้ชมที่ใช้บราวเซอร์เก่าไม่สนับสนุนการใช้เฟรมสามารถอ่านข้อความได้ และเปลี่ยนไปใช้บราวเซอร์ที่สนับสนุนการใช้เฟรมในการชม
This area will soon be added... <ol> กำหนดตัวเลขลำดับหน้าข้อรายการ
This area will soon be added... <option> แสดงหัวข้อรายการให้เลือกในแบบฟอร์ม
This area will soon be added... <p> กำหนดการเริ่มต้นของย่อหน้า จะเว้นระหว่างย่อหน้าเท่ากับหนึ่งบรรทัด
This area will soon be added... <plaintext> กำหนดให้ข้อความแสดงผลแบบเครื่องพิมพ์ดีด (fixed font)
This area will soon be added... <pre> กำหนดการแสดงผลของกลุ่มข้อความแบบตัวอักษรเครื่องพิมพ์ดีด (ไม่เหมาะกับภาษาไทย)
This area will soon be added... <s> กำหนดให้ขีดเส้นผ่านกลางข้อความหรือตัวอักษรตามแนวนอน
This area will soon be added... <script> กำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของคำสั่งภาษา JavaScript
This area will soon be added... <select> กำหนดหัวข้อรายการให้ผู้ชมเลือกในแบบฟอร์ม
This area will soon be added... <small> แสดงผลตัวอักษรหรือข้อความให้เล็กกว่า base font
This area will soon be added... <strike> การขีดเส้นพาดผ่านข้อความตามแนวนอนคล้ายกับคำสั่ง <s>
This area will soon be added... <strong> กำหนดการแสดงผลให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา (bold) เหมือนคำสั่ง <b>
Click Here for more info... <sub> กำหนดให้การแสดงผลของตัวอักษรเป็นตัวห้อยในสมการ
Click Here for more info... <sup> กำหนดให้การแสดงผลของตัวอักษรเป็นตัวยกในสมการ
Click Here for more info... <table> กำหนดสร้างตาราง
Click Here for more info... <td> กำหนดช่องบรรจุข้อมูลในตาราง (table data)
This area will soon be added... <textarea> กำหนดพื้นที่รับการกรอกข้อความในแบบฟอร์ม
Click Here for more info... <th> กำหนดช่องบรรจุข้อมูลในส่วนหัวของตาราง (table head)
Click Here for more info... <title> ส่วนกำหนดหัวเรื่อง (title) ของเว็บเพจแต่ละหน้า
Click Here for more info... <tr> กำหนดแถวของตาราง (table row)
This area will soon be added... <tt> กำหนดการแสดงผลของตัวอักษรตามแบบอักษรพิมพ์ดีด
This area will soon be added... <u> กำหนดให้แสดงผลข้อความหรือตัวอักษรแบบมีขีดเส้นใต้
This area will soon be added... <ul> กำหนดการแสดงผลแบบรายการไม่เรียงลำดับหัวข้อ
This area will soon be added... <var> แสดงผลข้อความในรูปตัวเอียง

 • อย่าพึ่งมึนเสียก่อนนะครับ ค่อยๆ ศึกษาทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ หาหนังสืออ้างอิงคู่กายไว้อ้างอิงก็ดีนะครับ ดูในหน้าอ้างอิงมีหลายเล่มที่แนะนำไว้
 •  

  BACK Step by Step Next

   

   

  red line
  Home | What's new? | Basic HTML | Reviews Programs | Tip&Tricks | Download | Site Map
  red line

   

   

  Home Basic HTML Review Software More Tip & Tricks Download Software Site Map