อบรมการใช้จูมลาเบื้องต้น

อบรมการใช้จูมลาเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ให้กับองค์กรภาครัฐ วิสาหกิจชุมชน อปท. โรงเรียน ซึ่งจะมีความรู้เรื่องการติดตั้งระบบ โมดูล ปลั๊กอิน และอื่นๆ ท่านจะได้ความรู้ตั้งแต่การจัดการเนื้อหา การสร้างเมนู การแก้ไขเทมเพลตให้สวยงาม มีสีสันที่ตรงกับธีมของหน่วยงาน การแบ็คอัพข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การทำ SEO ให้เว็บไซต์ค้นหาเช่น Google, Bing, Yahoo etc. รู้จักเว็บเรา ท่านจะสามารถดูแลเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองภายใน 3 วัน

หลักสูตรประกอบไปด้วย

วันที่ 1

...................

วันที่ 2

...................

วันที่ 3

...................