ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ในโลกยุคใหม่ทันสมัย 5G มีมีข้อมูลล้นเหลือ ทั้งจริงบ้าง เท็จบ้าง แชร์กันอุตลุตในสังคมโซเชียล ทำให้การบริภาคข่าวสารของผู้คนจำนวนมากตกอยู่ในอันตราย ถูกหลอกให้ลุ่มหลงเสียทรัพย์ และบางรายถึงแก่ชีวิตเลยก็มี ถ้าไม่ตรวจสอบจากหลายๆ แหล่ง ท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อได้เช่นกัน

เราคณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะรวบรวมข่าวสารที่เป็นความจริงมาส่งต่อ วิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อให้เห็นประโยชน์และโทษ ที่จะกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และตีแผ่บรรดาข่าวหลอก ข่าวลวง (Fake News) เอามาให้ท่านได้ทราบ ได้ระมัดระวัง ไม่ตกเป็นเหยื่อแก่ผู้ประสงค์ร้ายทั้งหลาย

krumontree