เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อทดสอบการติดตั้ง Joomla! CMS ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความ การจัดการหมวดหมู่เนื้อหา การทำเมนูเชื่อมโยงเนื้อหา และการตกแต่งหน้าตาเว็บไซต์ด้วยเทมเพลตต่างๆ การติดตั้งโมดูล ปลั๊กอินต่างๆ ให้เว็บทำงานได้อย่างสวยงาม รวดเร็ว

เป็นเพียง Demo Site เท่านั้นนะครับ หน้าตาอาจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามที่ได้ทำเนื้อหาส่วนใดเป็นตัวอย่าง จากแบบพื้นฐานเทมเพลตฟรีที่มาพร้อมการติดตั้ง Joomla! และบางทีอาจพบเทมเพลตใหม่ๆ หน้าตาใหม่ๆ ที่ผู้เขียนใช้งานทดสอบเพื่อนำไปใช้งานในเว็บไซต์อื่นๆ อย่าแปลกใจนะครับ (ทำมาหากินจากตรงนี้) แต่ก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็น Mytemplate ทุกครั้งหลังจากได้ชิ้นงานที่ต้องการแล้ว

isangate

Easyhome in Thailand Group

easyhome group

JigkoBannok.com | IsanGate.net | IsanGate.com | Easyhome in Thailand | KruMontree.com