นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

Activities

การประชุมใหญ่สามัญหมู่บ้านสาริน ๗ เพื่อจัดตั้ง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗" เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน และสรรหากรรมการดำเนินงานชุดที่ ๑ (กรรมการจิตอาสา)

ประชุมกรรมการนิติบุคคล ประชุมกรรมการนิติบุคคล
การประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านสาริน ๗ โดยทางโครงการแนะนำผลดี/ผลเสียของการจัดตั้งนิติบุคคล
ประชุมกรรมการนิติบุคคล ประชุมกรรมการนิติบุคคล
ที่ประชุมรับรองให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ และเลือกตัวแทนเป็นกรรมการชุดก่อตั้ง
ประชุมกรรมการนิติบุคคล ประชุมกรรมการนิติบุคคล
หลังการประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านสาริน ๗ เชิญกรรมการจิตอาสาเข้าร่วมประชุม
ประชุมกรรมการนิติบุคคล ประชุมกรรมการนิติบุคคล
กำหนดบทบาทหน้าที่ในคณะกรรมการ รับฟังแนวทางการดำเนินการขอจดทะเบียนนิติบุคคล
ประชุมกรรมการนิติบุคคล ประชุมกรรมการนิติบุคคล
แบ่งหน้าที่ให้กรรมการแต่ละท่านกำหนดขอบข่ายงาน เตรียมประชุมครั้งต่อไป
Home
Top
2019 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net