Home Basic HTML Review Software More Tip & Tricks Download Software Site Map
Easyhome 2010
KruMontree.com
More Tip and Tricks Navigation Bar


 
Utilities Software
Super Cleaner
Ace Utilities
Vopt Defragment
CCleaner
Defraggler

 
 
ADS 250x250

 

 

 
ADS 125

Defraggler

เคยเสนอโปรแกรมที่ชื่อ Vopt ไปแล้วครั้งหนึ่ง ตัวนั้นไม่ฟรีนะครับ วันนี้เลยขอเสนอตัวที่ฟรีและดีใช้คู่กันกับ CCleaner ดีนักแล เพราะว่ามาจากทีมพัฒนาเดียวกัน ที่สำคัญยังแจกฟรีอีกต่างหาก โปรแกรมที่ว่านี้คือ Defraggler ครับ เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดเรียงไฟล์บนพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ให้ต่อเนื่องกัน ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพราะค้นหาไฟล์ทำงานได้ง่ายขึ้น เหมือนกับเราจัดการแยกเอกสารเก็บเข้าแฟ้มอย่างมีระเบียบ ย่อมสะดวกต่อการคัดเลือกมาใช้งาน ดาวน์โหลดตามลิงก์ในรูปภาพได้เลย

Defraggler

เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งกันเลย คลิก Next และ Next ไปเรื่อยๆ ไม่มีการใส่ CD Key หรือ Serial ใดๆ ทั้งสิ้น หลังการติดตั้งเสร็จก็ลองเปิดมาใช้งานได้เลย

Defraggler

อันดับแรกเราต้องเลือกไดรว์ที่จะทำการจัดเรียงพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์กันก่อน ระบบจะรายงานสภาวะทางกายภาพของดิสก์ว่าเป็นอย่างไร เราสามารถตรวจสอบด้วยการคลิกปุ่ม Analyze เพื่อตรวจสอบว่า มีการกระจัดกระจายของไฟล์ (Fragmented) มากน้อยเพียงใด

Defraggler

เมื่อพบว่า มีการกระจายไฟล์มากก็ทำการจัดการเรียงไฟล์เสียเลย ด้วยการคลิกที่ปุ่ม Defrag และรอการจัดการของโปรแกรมต่อไป

Defraggler

จะเห็นว่า มีการจัดการย้ายไฟล์เป็นบล็อกๆ มีสีสันต่างๆ ขยับไปมา จากที่เคยกระจัดกระจายก็จะค่อยๆ เรียงต่อกันเป็นระเบียบ

Defraggler

อยากรู้ว่า สีไหนแสดงแทนการกระทำใดก็คลิกดูที่แท็ป Drive map ได้เลยดังภาพบนนี้

Defraggler

รอจนกระทั่งการจัดเรียงเสร็จสิ้น โปรแกรมจะรายงานผลออกมาว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง จากนั้นก็ทำกับไดรว์อื่นๆ ต่อไป ควรทำทุกเดือนเพื่อให้ไฟล์เป็นระเบียบ การเข้าถึงและจัดการไฟล์จะสะดวกรวดเร็วขึ้น

Click to TOP

 
red line
Home | What's new? | Basic HTML | Reviews Programs | Tip&Tricks | Download | Site Map
red line

 

 

Home Basic HTML Review Software More Tip & Tricks Download Software Site Map