Home Basic HTML Review Software More Tip & Tricks Download Software Site Map
Easyhome 2010
Ads 468x60
More Tip and Tricks Navigation Bar

System Speed
MTU Speed
System Properties
Dial-up Networking
High Speed Modem XP
Net Sonic Pro

 

 
ADS 250x250
 
ADS 125

ปรับเครื่องให้เร็วเพื่อการท่องอินเทอร์เน็ต
Tuning Up for Topspeed

รื่องที่จะนำเสนอต่อไปนี้ ผมได้จากการอ่านหนังสือและวารสารหลาย ๆ เล่ม รวมทั้ง จากกระทู้ใน pantip.com และจากคุณ Noko ณ สระบุรี ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ เห็นว่าน่าจะ มีประโยชน์แก่เพื่อนพ้องนักท่องอินเทอร์เน็ตทุกคนครับ

อันดับแรก ว่าด้วยการปรับแต่งค่า MTU Speed ครับ สำหรับท่านที่ยังคงใช้โปรแกรม Windows 95 ทุกเวอร์ชั่นครับ ค่า MTU นั้นเป็นค่ากำหนดสำหรับการรับส่งข้อมูลของวินโดว์ มีค่า เท่ากับ 1500 ซึ่งเป็นค่าที่โปรแกรมเผื่อไว้สูงเกินไป ค่าจากการทดลองที่พบว่า จะทำให้การรับส่ง ข้อมูลเร็วที่สุดจะมีค่าเท่ากับ 576 ซึ่งจะต้องไปแก้ไขใน Registry ของวินโดว์ ไม่แนะนำให้ทำครับ เพราะอันตรายเกินไป อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ วิธีที่ง่ายที่สุดให้คุณไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรม ชื่อ MTU Speed 4.03 หรือ 4.10 จาก Mthai.com มาใช้ครับ แล้วค่อยปฏิบัติดังนี้

 • ติดตั้งตัวโปรแกรมไว้ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง (เมื่อปรับแต่งเสร็จเราจะลบทิ้ง) แล้ว เรียกไฟล์ MTUSpeed ให้ทำงาน
  คลิก OK แล้วทำดังนี้
  1. ให้ Check Box ที่ RWINenable by Basic and Optimum button
  2. เปลี่ยนค่า Change MaxMTU จะเห็น Popup Windows ของ New MTU Setting ให้ใส่ค่า New Value for MTU เป็น 576 แล้วตอบ OK
  3. คลิก Button Optimum Settings
  4. คลิก Button Update Registry
 • เป็นอันเสร็จสิ้นการปรับแต่งครับ ลบโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ MTUSpeed ทิ้งได้ครับ
 • Shutdown & Restart เครื่องใหม่ ค่าที่ตั้งไว้จะทำให้การท่องเว็บและดาวน์โหลดข้อมูล ได้เร็วขึ้นครับ

อกจากการปรับแต่ง MTU Speed แล้ว ควรปรับแต่งค่าอื่น ๆ อีกเพื่อให้สามารถใช้ คุณสมบัติของโปรแกรมและอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ได้เต็มที่ สำหรับท่านที่ใช้ Windows 98 ก็ควรทำ การปรับแต่งดูนะครับสำหรับหัวข้อต่อไปนี้

 • หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้การบีบอัด Hard Disk โดยใช้โปรแกรม DriveSpace ของวินโดว์ ควรเพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัดนี้ในไฟล์ชื่อ MSDOS.SYS
  1. เปิด Explorer คลิกที่เมนู View > Folder Options เลือกแท็บ View > Show All Files
  2. คลิกที่ไฟล์ชื่อ MSDOS.SYS คลิกเมาท์ขวาเลือก Properties ยกเลิกที่เช็กบอกซ์ Read only และ Hidden คลิก OK
  3. เปิด Notepad > Open > C:\MSDOS.SYS หาบรรทัดที่มีหัวข้อ [Options] แล้วเพิ่มคำสั่งเข้าไป 2 บรรทัด
   [Options]
   DrvSpace=0
   DblSpace=0

   แล้วจัดการ Save ไฟล์ให้เรียบร้อย
  4. กลับไปแก้ค่าของไฟล์ตามข้อ 2. ให้กลับคืนอย่างเดิม
 • ต่อไปก็จัดการปรับแต่งไฟล์ชื่อ System.ini ใน C:\Windows
  1. เปิด Notepad > Open > C:\Windows\system.ini หาบรรทัดที่มีหัวข้อ [386Enh] แล้วเพิ่มคำสั่งเข้าไป 2 บรรทัด
   [386Enh]
   LocalLoadHigh=1
   PageBuffer=32 *

   * บรรทัดนี้ควรเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวน Ram
   ที่มีในเครื่อง (ผมมี 64 จึงใช้ค่า = 32)
  2. หาบรรทัดที่มีหัวข้อ [vcache] แล้วเพิ่มคำสั่งเข้าไป 2 บรรทัด
   [vcache]
   MinFileCache=8000 *
   MaxFileCache=8000 *

   * ค่าทั้ง 2 บรรทัดนี้ได้มาจากจำนวน Ram ที่มีในเครื่องคูณด้วย 125 จัดการ Save File ซะด้วยล่ะ
 • ต่อไปก็จัดการปรับแต่งไฟล์ชื่อ Win.ini ใน C:\Windows
  1. เปิด Notepad > Open > C:\Windows\win.ini หาบรรทัดที่มีหัวข้อ [Ports] แล้วเพิ่มคำสั่งเข้าไปดังนี้
   [Ports]
   COM1:=115200,n,8,1,p
   COM2:=115200,n,8,1,p
   COM3:=115200,n,8,1,p
   COM4:=115200,n,8,1,p
  2. * ค่าทั้งหมดนี้สำหรับโมเด็ม 33.6นะครับ ใส่ทุกพอร์ตเลย เสร็จแล้ว Save File ด้วยนะครับ
  3. กรณีที่ท่านใช้โมเด็ม 56.6 k ให้เลือก Throughput ของโมเด็มเป็น Maximum speed ที่ 230,400 bps แทนที่ตัวเลข 115,200 bps นะครับ (เพราะโมเด็มบางตัวไม่สามารถ จะเลือกได้จากไอคอน Modems ใน Control Panel จึงต้องกำหนดค่าในไฟล์ Win.ini โดยตรงสะดวกดีครับ
 • เมื่อเสร็จแล้วเรามาปรับแต่งกันที่ System properties กันต่อเลย โดยการเปิด Control Panel เลือกดับเบิ้ลคลิกที่ System
  1. เลือกแท็บ Device Manager คลิกที่ Port (COM & LPT)
  2. คลิกเลือกที่ Communication Port (COM1) เลือก Properties คลิกที่แท็บ Port Setting
   ในช่อง Bits per second: เลือกค่า 115200
   ในช่อง Flow control: ให้เลือกเป็น Hardware
   คลิกเข้าไปในปุ่ม Advanced ปรับค่า Recieve buffer ให้มีค่าสูงสุด
  3. Communication Port (COM2) ปรับแต่งเช่นเดียวกัน
 • เมื่อเสร็จแล้วเรามาปรับแต่งกันต่อที่แท็บ Performance
  1. เลือก File System ที่แท็บ Hard Disk ให้เปลี่ยนค่าจาก Desktop Computer เป็น Network server คลิก OK
  2. เลือก Virtual Memory ให้เปลี่ยนจาก Let Windows manage my virtual memory setting (Recommended) เป็น Let me specify my own virtual memory settings.
  3. ปรับที่ค่า Minimum และ Maximum ให้เป็นค่าของจำนวน Ram ที่มีคูณด้วย 2.5 (ผมมีแรม 64 x 2.5 =160 ครับ)
  4. เสร็จแล้วคลิก OK เครื่องจะทำการ Restart ใหม่อีกครั้ง

 • สุดท้ายปรับแต่งกันที่ Dial-Up Networking อยู่ใน My Computer
  1. เลือก My Connection คลิกเมาท์ขวาเลือก Properties
  2. ในแท็บ General คลิกที่ปุ่ม Configure จะได้กรอบหน้าต่าง Modem properties เลือกที่ Connection > Port Setting คลิกเช็กบอกซ์ใน Use FIFO buffer (requires 16550 compatible UART)
   ปรับ Recieve และ Transmitt buffer ให้มีค่าสูงสุด
  3. ในแท็บ Server types ช่อง Type of Dial-Up Server: เลือกที่ตรงกับผู้ให้บริการ (ISP) ของคุณ ผมเลือกเป็น PPP:Internet, Windows NT Server, Windows 98
  4. ในกรอบ Advanced options: ให้เช็กบอกซ์เฉพาะช่อง Enable software compression
  5. ในกรอบ Allowed network protocols: ให้เช็กบอกซ์เฉพาะ TCP/IP เท่านั้น

ป็นอันว่าการปรับแต่งเสร็จสิ้นแล้วครับ สำหรับท่านที่ใช้ Windows 98 ก็ไม่ต้องทำ การปรับค่า MTU Speed นะครับ เพราะตัววินโดว์ปรับเองได้ดีอยู่แล้ว ส่วนท่านที่ใช้ Windows 95 ควรปรับแต่งทั้งหมดตั้งแต่ต้น และควรจะเปลี่ยนตัว Dial-Up Network เสียใหม่นะครับ โดยไป ดาวน์โหลดไฟล์ DUN 1.4 จากไซต์ Mthai.com แล้วทำการ Setup ทับตัวเก่าได้เลยจะทำให้ การติดต่อรวดเร็วขึ้นเยอะครับ หรือจะลองเพิ่มความเร็วด้วย Net Sonic Pro ดูก็แจ๋วนะครับ

 

red line
Home | What's new? | Basic HTML | Reviews Programs | Tip&Tricks | Download | Site Map
red line