การเดินทางไปทัศนศึกษา 2561

เพื่อเปิดโลกแห่งจินตนาการและความรู้ ปี 2561 นี้เราจึงเดินทางไปทัศนศึกษายังแหล่งสำคัญต่างๆ ทั้งที่ปรากฏในทางประวัติศาสตร์และในวรรณคดี

คลิปไปทัศนศึกษา

รวมภาพไปทัศนศึกษา