นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

News Information
diผลการคัดเลือกผู้สมัครเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗

ตามที่ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่งานในตำแหน่งต่างๆ ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่
  นางสาวทิพาวดี มณีวงศ์
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ ตำแหน่ง ได้แก่่
  นายสุรศักดิ์ สายแสง
  นายอุทัย ยาละศรี
  นายชัย วงชาลี
 • เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและคนสวน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่่
  นายบุญมี โสชดา

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มาทำสัญญาเข้าทำงาน และรับทราบรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

 

เข้าสู่หมู่บ้านอันอบอุ่นของเรา
เบื่อจริงๆ กับสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ระโยงระยางนี่ ทำให้รูปออกมาไม่สวยเลย (เมื่อไหร่มันจะซ่อนฝังดินสักที)

Sarin view 8
เดินทางออกจากหมู่บ้าน โปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับ ถนนใหญ่การจราจรหนาแน่นทั้งเช้าและเย็น

 

Top
2019 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net