Home Basic HTML Review Software More Tip & Tricks Download Software Site Map
Easyhome 2010
Ads 468x60
More Tip and Tricks Navigation Bar


 
ADS 250x250
175x120
ADS 125

Fdisk with Partition Magic

หลังจากเคยแนะนำการฟอร์แมตและการแบ่งพาร์ทิชั่นด้วย Fdisk และ Format จาก DOS มาแล้วครั้งหนึ่ง ก็มีแฟนๆ ขอกันมาว่าทำไมไม่แนะนำโปรแกรม Partition Magic ซึ่งน่าจะใช้ ง่ายกว่ามาก ก็รอเรื่อยมาครับเพราะเคยใช้ในเวอร์ชั่น 3 มาก่อน ซึ่งทำงานในดอส อาจไม่สะดวก สำหรับท่านที่ถนัดการคลิกเมาท์บนวินโดว์ พอดีผมพึ่งไปได้ตัวโปรแกรม Partition Magic 4.0 มา จากน้องๆ ให้ลองใช้และบังคับว่าต้องทำเผยแพร่ในเว็บนะ เพราะคนเอามาให้ก็ยังใช้ไม่เป็น วันนี้ ก็เลยนำมาเสนอตามคำขอครับ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. ทำงานบน Windows 95-98 แบบ On the fly ไม่ต้องออกไปที่ดอสโหมดเหมือนเวอร์ชั่น 3.05 ลงไป
 2. ขนาดไฟล์ก่อนการติดตั้ง 17.3 MB เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะมีขนาด ประมาณ 14.7 MB ไม่ รวมส่วนที่ไปฝังตัวใน Windows
 3. สามารถรวมพาร์ทิชั่น แบ่งพาร์ทิชั่นใหม่ได้โดยข้อมูลเดิมไม่สูญหาย (แต่น่าจะ backup ไว่ก่อนเพื่อความปลอดภัย)
 4. แปลงฟอร์แมตจาก FAT16 เป็น FAT32 หรือ NTFS หรือ HPFS หรือ Linux กลับไปมาได้
 5. หลังการติดตั้งแล้วควรทำแผ่นดิสค์เก็ต Rescue disk ไว้ใช้สำหรับการแก้ไข Hard Disk ในภายหลัง

สนใจโปรแกรม คลิกไปที่หน้า Download ได้เลยครับ

Partition Magic Menu Program

หลังการติดตั้งแล้ว โปรแกรมจะสร้างเมนูโปรแกรมไว้ ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมได้จาก PartitionMagic 4.0

เมื่อคลิกเลือก PartitionMagic 4.0 จะพบกับ Logo ของโปรแกรม ขณะกำลังเรียกตัว โปรแกรมขึ้นมาทำงานดังภาพ และจะแจ้งเตือนให้เราปิดโปรแกรมอื่นๆ ก่อนการใช้งาน

Partition Magic Logo

ขณะเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งานจะมีการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดที่มีในเครื่อง เพื่อให้เราเลือกว่าจะจัดการกับฮาร์ดดิสก์ตัวใด

View Partion on HDD

ถ้าสังเกตที่หน้าต่างโปรแกรมจะพบว่า มี Wizard หรือตัวช่วยเหลืออยู่ด้านล่าง ที่เป็น ตัวการ์ตูนครับ ซึ่งประกอบด้วย

Create new partition สร้างพาร์ทิชั่นใหม่
Analyze and recommend วิเคราะห์และแนะนำ เช่น ปรับขนาดพาร์ทิชั่น เพื่อลดขนาดคลัสเตอร์ ให้พื้นที่สูญเสียน้อยลง ใช้ประโยชน์จากฮาร์ดดิสก์ ได้เต็มที่
Redistribute free space รวมพื้นที่ว่างโดยการลดขนาดพาร์ทิชั่นใดๆ แล้ว เอาพื้นที่ส่วนนั้นไปเพิ่มให้กับอีกพาร์ทิชั่น
Reclaim wasted space ลดพื้นที่สูญเสียโดยการเปลี่ยน FAT เป็น FAT32 เพื่อปรับขนาดพาร์ทิชั่น
Prepare for new operating system เตรียมพื้นที่สำหรับระบบปฏิบัติการใหม่ โดยการสร้างพาร์ทิชั่นใหม่ขึ้นมา และย้ายข้อมูลจากบูตพาร์ทิชั่นเดิมไปไว้ที่ พาร์ทิชั่นใหม่ เพื่อให้บูตพาร์ทิชั่นว่างสำหรับระบบปฏิบัติการใหม่

จากภาพข้างบน ผมเลือกฮาร์ดดิสก์ตัวที่สอง ซึ่งถูกแบ่งพาร์ทิชั่นมาก่อนแล้ว เป็น สองส่วน คือไดรว์ D: และ F: (ผมมีฮาร์ดดิสก์ 3 ตัว คือ C: D: E: ดังนั้น พาร์ทิชั่นที่สองของไดรว์ D: ซึ่งเป็น Extended จึงเลื่อนไปเป็นไดรว์ F:) ในตัวอย่างนี้ผมจะรวมพาร์ทิชั่นทั้งหมดเข้าด้วยกัน เป็นพาร์ทิชั่นเดียว (ในไดรว์ F: ข้อมูลทั้งหมดถูกย้ายออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย) แล้วจึงทำ ตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกเมาท์ขวาลงในพาร์ทิชั่น F: จะเกิดเมนู Popup ให้เราเลือกดังนี้
  • Resize/Move.. ปรับขนาด/ย้ายพาร์ทิชั่นฮาร์ดดิสก์
  • Create... สร้างพาร์ทิชั่นใหม่
  • Delete... ลบพาร์ทิชั่น ส่วนที่ถูกลบก็จะกลายเป็นที่ว่าง สามารถนำไปรวมกับพาร์ทิชั่น อื่นได้ ต้อง Format ก่อนจึงใช้ได้
  • Format... หลังจากแบ่งพาร์ทิชั่นแล้วก็ต้อง Format เหมือนกับขั้นตอนบน DOS
  • Copy... ทำซ้ำพาร์ทิชั่น
  • Check... ตรวจสอบพาร์ทิชั่นว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่
  • Info... ข้อมูลเกี่ยวกับพาร์ทิชั่นนั้นๆ เช่น ขนาด, Cluster waste, FAT เป็นต้น
  • MS ScanDisk เรียกโปรแกรมสแกนดิสก์เพื่อตรวจสอบดิสก์
   ในที่นี้เราจะลบพาร์ทิชั่นจึงเลือก Delete

Click to Edit

 1. จะเกิดกรอบโต้ตอบให้เรายืนยันการลบพาร์ทิชั่น และเตือนว่าข้อมูลจะถูกทำลาย ให้เราป้อน ชื่อไดรว์ (Volume label) นั้นลงไปเพื่อการยืนยัน แล้วคลิก OK

Delete Partition

 1. การลบเสร็จสิ้น เราก็จะทำการรวมพาร์ทิชั่นต่อไป คลิกเมาท์ขวาที่ไดรว์ D: เลือก Resize / Move Partition จะเกิดกรอบให้เราปรับขนาด ลองเอาเมาท์ไปคลิกเลือกที่แถบสีเขียวเลื่อน ไปทางขวา ขยายไม่ได้ ! เกิดอะไรขึ้น?

Resize/Move Partition

 1. ไม่ต้องตกใจครับ ทำไม่ได้จริงๆ เพราะว่าฮาร์ดดิสก์พาร์ทิชั่นนี้เป็น FAT16 สังเกตที่ช่อง Cluster size = 32 ซึ่งสามารถจะมีความจุสูงสุดได้แค่ประมาณ 2 GB เท่านั้น ถ้าต้องการ ขยายพื้นที่ให้เต็ม 3.2 GB เราจะต้องแปลงให้เป็น FAT32 ก่อนครับ
NEXTNext

 

red line
Home | What's new? | Basic HTML | Reviews Programs | Tip&Tricks | Download | Site Map
red line