Easyhome 2010
Ads 468x60
Review Programs Navigation Bar
Home Basic HTML Review Software More Tip & Tricks Download Software Site Map


 
Compress File
WinZip
WinRAR
 
ADS 250x250
 
ADS 125

 
วิธีการใช้งานโปรแกรมบีบอัดไฟล์
Winzip bullet Winrar
line
การแบ่งไฟล์เป็นส่วนๆ ด้วยโปรแกรม WinRAR

มีหลายท่านอยากได้วิธีการแบ่งไฟล์เป็นออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้สามารถโยกย้ายข้อมูลได้ง่าย ทั้งด้วยการก๊อบปี้ใส่แผ่นดิสเก็ต การส่งผ่านเครือข่าย เช่น แนบไฟล์ไปกับอีเมล์หรือการนำไปให้ดาวน์โหลดผ่านบราวเซอร์ วิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือการใช้โปรแกรม WinRAR เพราะสามารถกำหนดขนาดของไฟล์ วิธีการบีบอัดข้อมูลได้ด้วยตนเอง ทำให้ไฟล์ที่ได้มีขนาดเล็ก และเมื่อนำไปรวมกันเป็นไฟล์ใหญ่ตามเดิม แล้วก็ทำได้ง่ายกว่าวิธีการอื่นๆ มาก

Split files 1

  • ขั้นแรกเปิดโปรแกรม WinRAR ขึ้นมาและเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ต้องการแบ่ง ให้คลิกเลือกไฟล์แล้วคลิกที่เมนู Commands > Add files to archives ในตัวอย่างเลือกไฟล์ sdat4143.exe ขนาด 4 เมกกว่าๆ

Split files 2

  • กรอบสำหรับการกำหนดรายละเอียดจะถูกเปิดขึ้นมา ไฟล์ที่เลือกจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น sdat4143.rar โดยอัตโนมัติ ให้เราเลือกวิธีการบีบอัดไฟล์ซึ่งมีอยู่ 6 ระดับ แน่นอนควรเลือกแบบดีที่สุด (Best)

Split files 3

  • ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการกำหนดขนาดของไฟล์ ปกติโปรแกรมจะกำหนดขนาดมาให้เป็น 1,457,664 ไบต์ และกำหนดอัตโนมัติ แต่ถ้าเคยกำหนดขนาดด้วยตัวผู้ใช้มาก่อนจะเห็นค่านั้นๆ อยู่ในรายการด้วย เราสามารถเลือกตามรายการหรือจะกำหนดด้วยการป้อนตัวเลขหน่วยเป็นไบต์ลงไปโดยตรงก็ได้

Split files 4

  • จากตัวอย่างนี้ผมเลือกขนาด 1,024,000 ไบต์ ตามที่เคยแบ่งมาก่อนหน้านี้ จะป้อนเองก็ได้นะครับตามขนาดที่ต้องการ

Set Password

  • อยากจะให้ไฟล์นี้เป็นเอกสิทธิเฉพาะตัว มอบให้คนที่ต้องการโดยเฉพาะเท่านั้นที่เปิดใช้ไฟล์นี้ได้ คุณสามารถกำหนดรหัสผ่าน password ให้กับไฟล์ที่จะสร้างนี้ได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม Set password

Set password 2

  • ใส่รหัสผ่านที่ต้องการลงไปในช่องแรก และใส่ซ้ำอีกครั้งในช่องที่สอง (เป็นการยืนยันรหัสเดิม) ถ้าอยากเห็นว่ารหัสผ่านที่กำหนดลงไปคืออะไรให้คลิกในช่อง Show password

Comment

  • ท่านอยากใส่รายละเอียด/คำแนะนำต่างๆ (Comment) ก็สามารถเลือกไฟล์ข้อความ (Text) หรือจะป้อนเข้าไปโดยตรงก็ได้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็คลิกที่ปุ่ม OK ได้เลย

Split files 5

  • โปรแกรมจะทำการบีบอัดและแบ่งไฟล์ตามขนาดที่กำหนดให้ทันที ง่ายดายดังพลิกฝ่ามือทีเดียว

Finish

  • และนี่คือไฟล์ที่ถูกบีบอัดและแยกไฟล์เรียบร้อยแล้วตามขนาดที่กำหนดจำนวน 5 ไฟล์ เริ่มจาก sdat4143.rar, sdat4143.r00, sdat4143.r01, sdat4143.r02, sdat4143.r03 เมื่อจะคลายไฟล์ก็ทำตามขั้นตอนที่เคยแนะนำมาแล้วครับ
BackBack

 

red line
Home | What's new? | Basic HTML | Reviews Programs | Tip&Tricks | Download | Site Map
red line