Easyhome 2010
Ads 468x60
Review Programs Navigation Bar

ADS 250x250
ADS 250

สร้างไฟล์ PDF ด้วย Acrobat 4.0

ามคำขออีกแล้วครับท่าน แฟนๆ หลายท่านสนใจในเรื่องการนำไฟล์เอกสารธรรมดา (Microsoft Word) มาแปลงเป็นไฟล์แบบ PDF ไว้ใช้งาน เพราะมีข้อดีที่รูปแบบของเอกสารจะคงที่ไม่ว่าผู้ใช้จะเปิดด้วยเครื่องใด ดูได้ทั้งบน Windows หรือ Mac สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันทีโดยที่รูปแบบเอกสารคงที่เหมือนต้นฉบับทุกประการ ผู้อ่านไม่สามารถขยับปรับแต่งรูปภาพหรือข้อความได้ ก็เลยทดสอบวิธีการทำแล้วมานำเสนอกันเลยครับ ข้างล่างนี่คือตัวอย่างของไฟล์เอกสารแบบ PDF ที่แปลงมาแล้ว

ตัวอย่างไฟล์ PDF เมื่ออ่านด้วย Acrobat Reader 4.0

ก่อนอื่นก็ต้องหาโปรแกรม Adobe Acrobat 4.0 Full มาใช้เสียก่อนครับ (ขอย้ำว่า ไม่ใช่ Acrobat Reader 4.0 นะครับ ตัวนี้อ่านอย่างเดียวเป็น Freeware และเป็นส่วนหนึ่งของ Adobe Acrobat 4.0) ไปเอาที่ไหน? ก็ในหน้าดาวน์โหลดซิครับ พอติดตั้งเสร็จเมื่อคลิกที่เมนู Start > Program > Adobe Acrobat 4.0 จะต้องพบกับเมนูหน้าตาดังนี้

Menu Acrobat 4.0

เมื่อเราเปิดโปรแกรม Microsoft Word หรือ Microsoft Excel จะพบว่ามีโปรแกรม Adobe Acrobat 4.0 ไปฝังตัวอยู่ด้วยทั้งในเมนู File และเป็นไอค่อนที่ Toolbar ด้วย ส่วนโปรแกรมจากค่ายเดียวกันอย่าง Adobe PageMaker จะไปปรากฏในเมนู File ในหัวข้อ Export ดังภาพ

MS Word with Acrobat

ตัวอย่างภาพนี้จากโปรแกรม Microsoft Word จะมี Adobe Acrobat ฝังตัวอยู่ในเมนูและเป็นไอค่อน

MS Excel with Acrobat Adobe PageMaker with Acrobat

ตัวอย่างจากโปรแกรม Microsoft Excel

โปรแกรมจากค่ายเดียวกัน Adobe PageMaker

ถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของเครื่องพิมพ์จะปรากฏว่ามีเครื่องพิมพ์เพิ่มขึ้นมาอีก 2 ชนิดคือ Acrobat Distiller และ Acrobat PDFWriter

Printer

ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการนำเอาไฟล์จากเอกสาร MS Word มาทดลองแปลงเป็น PDF file ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้

  • ระบบที่ผมใช้ทดสอบมีดังนี้ Windows 98 SE Thai Edition, MS Office 97 Professional, Adobe Acrobat 4.0 และเครื่องพิมพ์ HP 5P ไฟล์ที่ใช้ทดสอบเป็นเอกสารพิมพ์มาจากโปรแกรม MS Word โดยใช้ฟอนต์ CordiaUPC 16pt มีการแทรกรูปภาพ Clipart ภายในไฟล์ด้วย

MS Word file

  • เมื่อคลิกที่เมนู File > Creat Adobe PDF... หรือคลิกที่ปุ่มไอค่อนบน Toolbar โปรแกรม Adobe Acrobat ที่ฝังตัวอยู่จะถูกเรียกให้ทำงานทันที

Acrobat_PDFMaaker 4.0 for MS Word

  • กำหนดตัวเลือกตามตัวอย่างจะเห็นว่าโปรแกรมจะระบุเลือกเป็น Use Acrobat Distiller ต่อไปคลิกที่แท็บ Output

Output

Next Next

 

red line
Home | What's new? | Basic HTML | Reviews Programs | Tip&Tricks | Download | Site Map
red line

 

 

Home Basic HTML Review Software More Tip & Tricks Download Software Site Map