นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

สติกเกอร์ติดรถ

เพื่อเป็นการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออกหมู่บ้านของเรา ทางคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗ จึงได้ดำเนินการจัดหา เครื่องกั้นประตูทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ติดตั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย กรองการเข้าออกของบุคคล ทั้งสมาชิกในหมู่บ้านของเราเอง และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อกับสมาชิกภายในหมู่บ้าน หรือกรณีอื่นๆ ขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เริ่มใช้งานมาตั้งแต่เย็นวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา รวมทั้งการจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์และจักรยานยนต์ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของ รปภ. ในการอนุญาตการเดินทางเข้า-ออกในหมู่บ้าน จึงขอประกาศมาให้ทราบ ดังนี้

Sticker Sarin7
 • สติกเกอร์ติดรถยนต์แบบสูญญากาศ (ติดภายในกระจกหน้าฝั่งขวา ไม่มีกาวติด) สำหรับสมาชิกที่จ่ายค่าส่วนกลางแล้ว หลังละไม่เกิน 2 คัน ถ้าบ้านหลังใดมีรถยนต์มากกว่า 2 คัน ที่ต้องเข้าออกประจำ สามารถขอสติกเกอร์เพิ่มได้ โดยจ่ายค่าสติกเกอร์ที่เพิ่มใบละ 50 บาท
 • สติกเกอร์ติดรถจักรยานยนต์แบบแถบกาวขนาดเล็ก สำหรับสมาชิกที่จ่ายค่าส่วนกลางแล้ว หลังละไม่เกิน 1 คัน ถ้าบ้านหลังใดมีรถจักรยานยนต์มากกว่า 1 คัน ที่ต้องเข้าออกประจำ สามารถขอสติกเกอร์เพิ่มได้ โดยจ่ายค่าสติกเกอร์ที่เพิ่มใบละ 30 บาท
 • หลักฐานในการขอสติกเกอร์ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนรถยนต์ (หน้าที่แสดงรายละเอียดรถยนต์/จักรยานยนต์และผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์) ลำเนาใบเสร็จรับเงินค่าส่วนกลาง ภาพถ่ายด้านหน้ารถยนต์ที่แสดงให้เห็นลักษณะ /ยี่ห้อ /ป้ายทะเบียนชัดเจน และเอกสารแบบฟอร์คำขอสติกเกอร์ (รับได้ที่สำนักงานนิติบุคคล หรือคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
 • กรณี ผู้ยื่นคำขอ เป็นผู้พักอาศัย (เช่าอาศัย) มิได้เป็นสมาชิก หรือเจ้าของบ้านโดยตรง จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของบ้าน และบันทึกในท้ายส่วนคำขอในแบบฟอร์ม ลงลายมือชื่อเจ้าของบ้าน
ประตูแขนกั้นอัตโนมัติ
 • บัตรผ่านเข้าออกแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ให้บริการสำหรับท่านที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการผ่านเข้า-ออก บัตรนี้สามารถยื่นแตะที่เครื่องอ่าน เพื่อเปิดประตูได้ทั้งขาเข้าและขาออก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการจัดทำ จึงมีค่าใช้จ่ายในการขอมีบัตรผ่าน ราคาใบละ 50 บาท ให้ได้บ้านละ 2 ใบ (หากทำหาย/ชำรุด ต้องการขอใหม่หรือขอเพิ่ม คิดค่าดำเนินการบัตรละ 250 บาท) ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ หากท่านมีสติกเกอร์ รปภ. ก็เปิดประตูให้อยู่แล้ว
  ไม่มีต้องแลกบัตรผ่านเท่านั้น

  สำหรับท่านที่มีรถใช้หลายคัน ไม่ใช้งานประจำ จะด้วยธุรกิจหรือด้วยเหตุผลอื่น ควรใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแทนสติกเกอร์ ถ้าไม่มีสติกเกอร์หรือสมาร์ทการ์ดในการเปิดประตูผ่าน/เข้าออกหมู่บ้าน ท่านต้องแลกบัตรในทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้นครับ เพื่อความปลอดภัยและรักษากฎระเบียบของเรานั่นเอง
บัตรผ่านเข้าออก

นิติบุคคลหมู่บ้านสาริน 7 เริ่มบังคับใช้/ตรวจสอบ สติกเกอร์สำหรับผ่านเข้า-ออกหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยมีระเบียบการเข้า-ออก โดยสรุปย่อๆ ดังนี้

 • รถที่มีสติกเกอร์สามารถผ่านเข้า-ออกได้ตามปกติ โดยไม่ต้องแลกบัตรผ่าน
 • รถที่ไม่มีสติกเกอร์จะต้องแลกบัตร ที่ป้อม รปภ. และปั๊มตรายางเจ้าของบ้านเพื่อรับบัตรผ่านออกหมู่บ้าน
 • กรณีที่เข้ามาแล้วไม่พบเจ้าของบ้าน สามารถขอปั๊มตรายางได้ที่ สำนักงานนิติฯ เพื่อใช้สำหรับแลกบัตรออก
 • รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแลกบัตร เช่น รถเก็บขยะ รถตำรวจสายตรวจ รถเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จดมิเตอร์ไฟฟ้า/ประปา และอื่นๆ ตามที่นิติบุคคลฯ อนุญาต
 • ระหว่างเวลา 22.00 น. – 05.00 น. ขอความร่วมมือรถทุกคันที่ขับเข้า/ออกจากหมู่บ้าน ชะลอความเร็ว และลดกระจกลง เพื่อให้ รปภ. ตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยด้านต่างๆ
 • กรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็ว ประมาท ทุกกรณี เมื่อขับชนไม้กั้นประตูชำรุด/เสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่นิติบุคคลหมู่บ้านสาริน 7 เป็นเงินข้างละ 35,000 บาท
 • ระเบียบนี้บังคับใช้สำหรับยานพาหนะทุกประเภท

 

Home
Top
2019 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net