นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

การปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้าน

จากการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ และข้อเสนอของสมาชิกในหมู่บ้านที่ต้องการให้ดำเนินการเรื่อง ความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน โดยมีข้อเสนอให้ดำเนินการดังนี้

  1. ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้าน (ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากใช้งบประมาณสูงมาก เราไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงงดไว้ก่อน)
  2. การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน ได้ดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 เดือน กลับพบว่า บริษัทไม่สามารถจัดหาพนักงานให้บริการกับหมู่บ้านได้ตามเงื่อนไขสัญญา และสมาชิกในหมู่บ้านหลายรายได้แจ้งปัญหาเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าจ้าง ทางคณะกรรมการจึงได้ยกเลิกสัญญาจ้าง และได้ทำการจัดจ้างเอง พร้อมปรับปรุงการทำงานให้เข้มแข็งรัดกุมขึ้น
  3. ให้ทำรั้วเหล็กแหลมติดตั้งรอบกำแพงหมู่บ้าน ทางคณะกรรมการได้ทำการสอบราคาจัดทำแล้วพบว่ามีราคาแพง จึงได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุมาดำเนินการเองโดยการจ้างช่างมาจัดทำในวงเงิน 260,750 บาท เรียบร้อยแล้ว
  4. และได้ทำการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบกำแพงหมู่บ้าน โดยใช้โคมไฟสปอตไลท์แบบ LED เพื่อการประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า
รั้วเดิมและรั้วใหม่ รั้วทำใหม่
รั้วที่เจ้าบ้านเดิมทำไว้ก่อนทางคณะกรรมการนิติฯ มีมติให้สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งให้สมาชิกคืน
รั้วทำจากอาคารพาณิชย์ไปรอบหมู่บ้าน ติดตั้งไฟสปอตไลท์แบบ KED
นอกจากรั้วเหล็กแล้วยังได้ติดตั้งไฟสปอตไลท์แบบ LED รอบหมู่บ้านด้วย
รั้ว รั้ว
นอกจากรั้วแล้วยังติดไฟสปอตไลท์รอบหมู่บ้านด้วย
ซ่อมระบบไฟฟ้า สนามเด็กเล่น
ซ่อมระบบไฟถนน และต้นไม้ที่ตัดแต่งกิ่งเริ่มเขียวชอุ่มแล้ว

หมู่บ้านของเรายังมีความต้องการในการพัฒนาเพิ่มเติม และรอการสนับสนุนจากพวกเราชาวหมู่บ้านสาริน 7 อีกมาก เช่น อุปกรณ์สนามสำหรับการออกกำลังกาย สนามเปตอง ชุดเก้าอี้สนาม และอื่นๆ ท่านที่มีจิตศรัทธาและกำลังทรัพย์ก็ขอเชิญชวนร่วมบริจาคครับ

Home
Top
2019 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net