นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

Activities
ย้ายต้นปาล์ม

คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ พบปัญหาต้นปาล์มหน้าหมู่บ้านสูงจนถึงระดับสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้เสียดสีกับสายไฟจนเกิดการลุกไหม้ ทำให้ไฟฟ้าดับในหมู่บ้าน จึงได้พิจารณาย้ายต้นปาล์มทั้งหมดไปปลูกในสวนสาธารณะ ข้างอาคารสโมสรเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มความสวยงามให้กับสวน

การประชุมใหญ่ครั้งที่ ๓

การประชุมใหญ่สามัญหมู่บ้านสาริน ๗ เพื่อรายงานผลการจัดตั้ง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗" ครั้งที่ ๓ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อรายงานผลการยื่นคำขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน การเริ่มเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางของหมู่บ้าน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

การประชุมสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

การประชุมใหญ่สามัญหมู่บ้านสาริน ๗ เพื่อจัดตั้ง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗" ครั้งที่ ๒ (๑/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อรับรองข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้าน และระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงิน ระเบียบว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข รับรองการเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางของหมู่บ้าน

ตักบาตรวันอาทิตย์

การทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ รวมใจชาวสาริน ๗ ทำบุญกันแต่เช้ามืด คึกคัก อบอุ่น ปลื้มใจกันทั่วหน้า เราจะมีวันดีๆ แบบนี้กันบ่อยๆ ครับ

เลี้ยงพระ

การทำบุญเลี้ยงพระหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน ได้จัดให้มี "การทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลหมู่บ้าน" ขึ้น โดยมีการเชิญชวนสมาชิกร่วมทำบุญถวายพระเพล ที่ชันสองอาคารสโมสรหมู่บ้าน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี

 

Next
Top
2019 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net