นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

News Information
diรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อทำการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่งานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวนตำแหน่ง ขอบข่ายงานในหน้าที่
  • ดูแลรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ตรวจตราการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะต่างๆ ที่ประตูทางเข้าหมู่บ้าน ทำการแลกบัตรผู้เข้ามาติดต่อ ลงบันทึกประจำวันในสมุดบันทึก
  • ป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้น หรือวินาศกรรม อัคคีภัย อุบัติเหตุในหมู่บ้าน
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุ เช่น คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เพื่อเข้ามาทำการรับผิดชอบตรวจค้นตามกฎหมาย
  • ช่วยอำนวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกหมู่บ้าน และในบริเวณหมู่บ้าน
  • งานอื่นๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย
  clockคลิกดูประกาศฉบับสมบูรณ์ที่นี่

 

รับสมัครไปจนถึง ๘ มกราาคม ๒๕๕๙
สัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
และประกาศผล เวลา ๑๒.๐๐ น. ในวันเดียวกัน

 

เข้าสู่หมู่บ้านอันอบอุ่นของเรา
เบื่อจริงๆ กับสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ระโยงระยางนี่ ทำให้รูปออกมาไม่สวยเลย (เมื่อไหร่มันจะซ่อนฝังดินสักที)

Sarin view 8
เดินทางออกจากหมู่บ้าน โปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับ ถนนใหญ่การจราจรหนาแน่นทั้งเช้าและเย็น

 

Top
2015 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com : Tel. 08-3462-4996, 08-1878-3521.
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net