foto1
Internet & Security
foto1
Learn to build your website
foto1
Try to our Goal!
foto1
Tip & Tricks to use Computer
foto1
Operating System


Our Sponsor

side 1

Easyhome Group

krumontree200x75
isangate com 200x75
ppor 200x75
isangate net 200x75
 e mil

No. of Page View

blood donate

SEO4Joomla header

คราวก่อนเสนอเรื่อง "การทำ SEO ให้ Google รู้จักไปแล้ว"พื่อให้ครบจบกระบวนความก็เลยขอเพิ่มเติมการทำ SEO บนเว็บสำเร็จรูป Joomla! ด้วยเลย ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยาก ทางทีมพัฒนาได้เตรียมมาให้พร้อมแล้วทุกอย่าง เพียงแต่ผู้นำไปใช้ต่อไม่เอาไปใช้ ปล่อยปละละเลยจนกระทั่ง Search Engine ทั้งหลายไม่รู้จักเว็บเราเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก มีของไม่รู้จักประโยชน์แล้วก็บ่นว่า "ไม่ดี ไม่มีใครรู้จักเอาเสียเลย" มาๆ วันนี้จะบอกวิธีการกันเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ (เพราะก่อนหน้านี้เคยบอกแล้วในเรื่อง การติดตั้ง Joomla! การจัดการเนื้อหา หลายท่านอ่านผ่านๆ ไม่ทำตามก็มี)

เครื่องมือทำ SEO ใน Joomla!

เมื่อเราติดตั้ง Joomla! ไปแล้ว ก็ต้องมีการตั้งค่าต่างๆ ให้กับระบบซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ก่อนจะเริ่มทำงานในส่วนอื่นๆ และเมื่อใช้งานผ่านไปหลังการติดตั้งโมดูลและปลั๊กอินบางตัว เมื่อเปิดใช้งานเพื่อให้มีผลกับเว็บไซต์ของเราก็อาจจะต้องมาปรับแต่งที่ส่วนนี้ในภายหลัง ที่นี่คือศูนย์รวมหรือหัวใจของระบบทีเดียว นั่นคือ เมนู Site > Global Configuration นั่นเอง

SEO4Joomla 01

เหตุที่ Global Configuration เป็นหัวใจสำคัญก็เพราะว่า ที่หน้านี้เป็นส่วนกำหนดชื่อเว็บไซต์ จะปิด (Site Offline) / เปิด (Site Online) เว็บไซต์เพื่อแก้ไขหรือบำรุงรักษาข้อมูล เราก็ต้องทำที่นี่ และส่วนสำคัญคือการทำ SEO Settings ก็อยู่ตรงด้านขวามือนี่เอง ในเวอร์ชั่นก่อนหน้า SEO Settings ถูกปิดไว้ เราจะต้องเปิดให้ทำงานก่อน แต่ในเวอร์ชั่นหลังๆ เมื่อติดตั้งเสร็จจะถูกเปิดไว้แล้ว เพียงแต่ไปตั้งค่าเพิ่มเติมตามต้องการเท่านั้น

SEO4Joomla 02

ถ้า SEO Settings ถูกปิดไว้ ให้เราคลิกที่ปุ่ม Search Engine Friendly URLs เป็น Yes ก่อน

จากนั้น เราจะสามารถเห็นรายละเอียดการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะมี 4 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

SEO4Joomla 03

  • Use URL Rewriting : เพื่ออนุญาตให้ระบบสามารถเขียนและเก็บค่าแคชสำคัญๆ ระหว่างใช้งานที่จำเป็น ซึ่งถ้าใช้งานกับ Apache Web Server เราต้องไปเปลี่ยนชื่อไฟล์ htaccess.txt ในโฟลเดอร์หลักของ Joomla! เป็น .htaccess ก่อน (ถ้าในขั้นตอนติดตั้งมันยังไม่ถูกเปลี่ยน) สำหรับท่านที่ใช้ IIS7 บน Windows Server ให้เปลี่ยนไฟล์นี้เป็นชื่อ web.config และต้องติดตั้ง IIS Rewrite Module เพิ่มเติมด้วยจึงจะทำงานถูกต้อง
  • Add Suffix to URL : เพื่อการเติมสกุลของไฟล์ (Suffix) ลงต่อท้ายชื่อบทความนั้นเป็น *.html เช่น บทความชื่อ "อาหารการกิน" มี Alias เป็น isan-food เมื่อคลิกลิงก์ไปที่บทความนี้ก็จะเป็น isan-food.html นั่นเอง สำหรับบทความนี้ก็จะเป็น seo-joomla.html เช่นกัน (ลองเหลือบตาดูบนช่อง URL ของบราวเซอร์ดูสิครับ)
  • Unicode Aliases : สำหรับท่านที่กำหนดชื่อ Alias เป็นภาษาไทย หัวข้อนี้จะทำให้ลิงก์ภาษาไทยดังกล่าวแปลงเป็นอักษรแบบ Unicode ทำให้อ่านเป็นภาษาไทยได้นั่นเอง จะเห็นว่าบางเว็บไซต์ไม่ตั้งค่าส่วนนี้ ชื่อบทความในลิงก์ที่ปรากฏก็อาจจะอ่านไม่ออก เป็นตัวยึกยือ ภาษาขอมไปนั่นเอง
  • Site Name in Page Titles : การให้ระบบนำชื่อเว็บไซต์ไปรวมกับชื่อบทความ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้ชื่อเว็บไซต์อยู่ก่อนหน้า หรือหลังบทความก็ได้ หรือจะไม่ให้มีชื่อเว็บไซต์มารวมด้วยก็ได้ (ควรให้มีชื่อเว็บไซต์ปรากฏด้วยจะดีกว่า เพื่อให้แสดงผลในเว็บค้นหาว่า เรื่องนี้ปรากฏอยู่ในเว็บใด  เป็นการโปรโมทเว็บไซต์ของเราไปด้วยในตัว) ในภาพคือ ชื่อเว็บไซต์จะอยู่หลังบทความ

SEO4Joomla 04

จากบทความเรื่อง "การทำ SEO ให้ Google รู้จักไปแล้ว" นั้นคงจำกันได้ว่าเราได้ใส่คำอธิบาย (Description) และ คำหลัก (Keyword) เพื่อให้ Search Engine มาเก็บข้อมูลไป ใน Joomla! ก็มีเช่นเดียวกันในหน้า Global Configuration ส่วนล่างถัดมาดังภาพ ก็นำหลักการเดียวกัน (ลอกมาเลยก็ได้) มาใช้ในส่วนนี้

SEO4Joomla 05

ตรงส่วน Content Rights คือ ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาบทความ จะใส่หรือไม่ก็ได้ เช่นเว็บ "ประตูสู่อีสาน : Isangate.com" ผมอนุญาตให้นำไปอ้างอิงได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นทางการ (ไม่ต้องส่งอีเมล์หรือหนังสือขออนุญาต) แต่มีเงื่อนไขให้ระบุที่มาของบทความและทำลิงก์กลับมาที่เว็บนี้ด้วย เราจะได้ทั้งมิตรและความน่าสนใจที่เว็บค้นหาทั้งหลาย (Search Engine) มองว่า มีความสัมพันธ์เป็นชุมชนร่วมกับเว็บอื่น เว็บเราจะได้อันดับที่ดีตามไปด้วย ข้อนี้ สำคัญมาก! หากท่านใดจะสงวนสิทธิเช่นไรก็บอกไปในนี้ได้เช่นกัน

การทำ SEO ในบทความของ Joomla!

ในแต่ละบทความนั้น เรายังสามารถทำ SEO แยกเฉพาะแต่ละบทความได้ด้วย ซึ่ง Joomla! ก็เตรียมไว้ให้แล้วเช่นกัน (ตรงนี้แหละที่ดีกว่าการเขียนเว็บด้วยภาษา html) แต่ก็ถูกละเลยจากผู้สร้างเว็บส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน ก็ขอนำรายละเอียดส่วนนี้มาบอกในทุกหัวข้อที่ควรทำ เพื่อให้เว็บไซต์เราถูก Search Engine ทุกเจ้าส่ง bots มาเก็บข้อมูลไปจัดหมวดหมู่ค้นหาเว็บเราได้ถูกต้องดังนี้

SEO4Joomla 06

  • Title : การกำหนดชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ (Title) ควรสั้น กระชับ สื่อความหมายได้ดี อย่ายกเอาหัวข้อในข่าวประกาศเป็นแบบทางการที่บรรดาหน่วยงานราชการต่างๆ มาใช้ทั้งหมด (ซึ่งคนทำเว็บราชการชอบทำกันนัก คือ ไม่คิด ชอบลอกแล้ววางเลย) จะทำให้ชื่อเรื่อง/บทความนั้นยาวไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่ง Bots ใน Search Engine นั้นจะมีขีดจำกัด (Limit) ในการเก็บคำหรือตัวอักษรอยู่ ซึ่งเมื่อนำมาเสนอในเว็บค้นหาแล้วจะทำให้ความหมายไม่ชัดเจน ขาดหายไปจนชวนสงสัยว่าเนื้อหาคืออะไร สรุปสั้นๆ กระชับดีกว่า
  • Alias : ชื่อย่อ หรือนามแฝง ของบทความ ช่องนี้ต้องใส่นะครับเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษสั้นๆ ถ้าปล่อยว่างไว้ ตัวระบบ Joomla! จะเอาชื่อ Title มาใส่ลงไป (ซึ่งมันจะยาวเป็นขบวนรถไฟเลย หรืออาจจะเอาวัน-เวลามาแสดงแทนซึ่งจะไม่สื่อความหมาย) อย่าลืมว่า Alias นี้จะถูกนำไปทำเป็นลิงก์ของบทความด้วย
  • Category : หมวดหมู่บทความ สำคัญมากนะครับ ถ้าท่านทำเว็บใหม่ๆ แรกๆ นะ เรื่องหมวดหมู่ (Category) มันไม่สำคัญหรอกเพราะมีไม่กี่บทความ ไม่กี่เรื่อง แต่ถ้าทำไปนานเข้าคราวนี้แหละจะเริ่มยุ่ง ถ้าหากมีความต้องการจะแก้ไขเนื้อหาบทความเดิมให้ทันสมัย ก็หายากนะสิ แต่ถ้าแยกเป็นหมวดเป็นหมู่จะหาตามกลุ่มย่อยได้ง่ายกว่ามาก เชื่อสิ..!!

SEO4Joomla 07

จากนั้นให้คลิกที่แท็บ Publishing เพื่อทำ SEO บทความให้ครบถ้วนทุกส่วน ดังนี้

  • Created by Alias : นามแฝง หรือ นามปากกา ของผู้เขียนบทความ (วงรีสีแดง) เราสามารถกำหนดเองได้ ในกรณีที่ต้องการให้แตกต่างหรือน่าสนใจ ถ้าไม่ใส่ในช่องนี้ ระบบจะนำเอาชื่อผู้สร้างบทความ (Created by) มาจากผู้ที่ Login เข้ามาแทน ส่วน Author จะใส่ชื่อเจ้าของบทความตัวจริงอาจใช้นามแฝงหรือชื่อจริงก็ได้
  • Meta Description : คำบรรยายที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ บรรยายเป็นประโยคบอกเล่าที่สั้นกระชับ สื่อความหมาย ถ้าไม่ใส่ลงไป Search Engine จะไปเก็บจากย่อหน้าแรกของบทความมาแสดงแทน ในกรณีที่ย่อหน้าบทความของเราเป็นการอารัมภบท ถึงความเป็นมาที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องก่อนหน้า เราสามารถเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับบทความนี้ใหม่ ให้สั้นกระชับ ลงในช่อง Meta Description นี้แทนย่อหน้าแรกในบทความ (ความยาวประมาณ 200 ตัวอักษรก็พอนะ Bots ส่วนใหญ่เก็บไปแค่นั้นเอง)
  • Meta Keywords : คำหลัก หรือ คำที่คาดว่าผู้ชมจะค้นหานั่นเอง ก็เอามาจากชื่อบทความ Alias และคำสำคัญๆ ที่มีอยู่ในบทความหรือเกี่ยวข้องกับบทความ จำนวนตามสมควรนะครับ ในทางทฤษฎีว่าได้มากถึง 200 คำ แต่ Bots ก็เก็บไปเฉพาะ 10-20 คำแรกเท่านั้นแหละ

มีคำถามว่า ถ้าเราไม่ทำตรงส่วนนี้มีผลอะไรไหม? มีครับ เพราะถ้าไม่ใส่ตรงนี้ Search Engine จะไปเอามาจาก Global Configuration มาแสดงแทน คงมองออกนะว่า เมื่อไม่มีอะไรใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงให้ bots เก็บไปเลยตลอดช่วงสัปดาห์ เดือน หรือปี บรรดาเว็บไซต์ค้นหาก็จะได้ข้อมูลเดิมๆ ไป จนคิดไปว่า เว็บไซต์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีการอัพเดทแล้ว คือ เริ่มเป็นป่าช้าแล้วนั่นเอง ลำดับการแสดงผลในการค้นหาก็จะเริ่มถอยหลังไป จากหน้าแรกๆ เป็นหน้าที่ 2, 3, 4,... และหายไปในที่สุด ถ้าอยากให้เว็บค้นหารักษาอันดับเราไว้ ในทุกสัปดาห์ควรมีการเปลี่ยนแปลงให้ bots รับรู้และเก็บข้อมูลใหม่ๆ ไปครับ นั่นคือถ้าเขียนบทความหรือข่าวสารให้ได้สัปดาห์ละเรื่องเป็นอย่างน้อยจะดีมากๆ เลย

SEO4Joomla 08

นอกจากนี้ แม้แต่ในเมนูแต่ละเมนูทาง Joomla! ก็ยังมีที่สำหรับกำหนด Metadata ด้วยนะดังภาพบน คุณสามารถให้ความสำคัญกับแต่ละเมนูได้ด้วย เห็นไหมว่า Joomla! เขาแหล่มแค่ไหนไปลองดู

นอกจากนี้ เรายังสามารถทำให้เว็บไซต์ของเราเป็นที่สนใจของ Search Engine ด้วยการทำลิงก์เชื่อมโยงจาก คำ ข้อความ ที่น่าสนใจไปยังข้อมูลบทความภายในเว็บของเราเอง เรียกว่า Internal Links และเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในเว็บอื่นก็ได้ หรือการอ้างอิงที่มาบทความของเราว่ามาจากเว็บใด External Links นอกจากเป็นการให้เกียรติกับเจ้าของบทความเดิม ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความรู้ที่บรรดาเว็บค้นหาให้ความสนใจด้วย

นอกจากนี้ ยังมีพวก Plugins สำหรับทำ SEO หลายเจ้าทั้งที่เป็นของฟรีและเสียเงินให้นำมาใช้งาน แต่อยางไรก็ตามถ้าทำตามที่ผมแนะนำข้างบนนี้ก็เพียงพอแหละครับ ถ้าไม่มั่นใจก็ลองไปหามาใช้กันดูได้ครับ ค้นหาจาก Extension Joomla! แต่ที่เคยลองมามันก็ไม่ต่างจากที่ระบบมีไว้ให้ดอกนะครับ ถ้าขี้เกียจใส่มันก็ไม่มีประโยชน์อันใดอยู่ดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ Joomla! | การจัดการเนื้อหาบทความ | การดัดแปลงเทมเพลต

สนับสนุนให้ Easyhome อยู่รับใช้ท่านตลอดไป ด้วยการคลิกแบนเนอร์ไปเยี่ยมผู้สนับสนุนของเราด้วยครับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ Easyhome in Thailand เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)