foto1
Internet & Security
foto1
Learn to build your website
foto1
Try to our Goal!
foto1
Tip & Tricks to use Computer
foto1
Operating System


Our Sponsor

side 1

Easyhome Group

krumontree200x75
isangate com 200x75
ppor 200x75
isangate net 200x75
 e mil

No. of Page View

blood donate

joomla content manage header

เมื่อได้เนื้อหาตามที่ต้องการแล้ว ก็ได้เวลาที่จะต้องทำเมนูเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาต่างๆ ให้สามารถดูได้ง่ายและรวดเร็ว ตรงตามหมวดหมู่ที่ได้วางแผนเอาไว้

joomla menu 01
เนื้อหา/บทความที่ได้เตรียมไว้แล้วจำนวนหนึ่ง

การสร้างเมนูเชื่อมโยงเนื้อหา (Menu)

joomla menu 02
เมนู Home ที่ระบบได้สร้างไว้ก่อนแล้ว

เมนูที่ระบบได้จัดสร้างไว้ให้เราแล้วคือ Home หรือ หน้าแรก เราสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขได้ด้วยการไปที่เมนู Menus > Main Menu แล้วคลิกที่เมนู Home เพื่อดูรายละเอียดและแก้ไขได้ ดังภาพล่างนี้

 joomla menu 03
การแก้ไขเมนู Home ให้แสดงหน้าบทความ Featured

ปกติเมนู Home จะถูกกำหนดให้แสดงหน้าบทความใดบทความหนึ่ง (Single Article) ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับเว็บไซต์ที่ต้องการเสนอบทความ/เนื้อหา/ข่าวสารใหม่ๆ นัก เราสามารถแก้ไขให้แสดงหน้าข่าวสารใหม่ๆ ได้ด้วยการคลิกที่ Menu Item Type เปลี่ยนให้เป็น Featured Article แทน และกำหนดให้เมนูนี้มี Status เป็น Published และมีค่า Default Page เป็น Yes (เฉพาะเมนู Home หรือ หน้าแรกเท่านั้นที่สามารถมีสถานะ Default Page เป็น Yes หน้าอื่นๆ ไม่ได้นะ) และยังสามารถเปลี่ยนชื่อเมนู Home ให้เป็นภาษาไทยว่า หน้าหลัก หรือ หน้าแรก ก็ได้ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับเมนูอื่นๆ ที่จะสร้างขึ้นภายหลัง

joomla menu 04
การกำหนดการแสดงผลในเนื้อหาเป็นแบบแบบคอลัมน์เดี๋ยว/คู่ ได้

ในหน้าแรกเราอาจจะเห็นว่า หลายเว็บไซต์จัดให้มีการแสดงเนื้อหาเป็นแบบคหลายคอลัมน์ หรือคอลัมน์เดียว มีจำนวนบทความได้หลายบทความตามต้องการ โดยกำหนดที่แท็ป Layout ดังภาพบน กำหนดให้มี 1 คอลัมน์ มีบทความนำ 1 บทความ และเรื่องอื่นๆ อีก 3 บทความ ก็จะได้การแสดงผลดังภาพล่างนี้

joomla menu 13
การแสดงผลหน้าแรกแบบคอลัมน์เดียว

joomla menu 14
การกำหนดการแสดงผลในหน้าแรกเป็นแบบ 2 คอลัมน์ โดยมีบทความนำ 1 เรื่อง

ชอบแบบไหนก็เลือกรูปแบบนั้นได้ตามใจนะครับ สำคัญมาก คือ ถ้าเลือกแบบไหนก็ต้องทำแบบนั้นตลอด เพราะจะมีผลต่อการสร้างเนื้อหา การใส่ภาพประกอบต่างๆ ที่ต้องมีรูปแบบชัดเจนตลอดไป ต่อไปเราจะมาสร้างเมนูที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง เช่น เมนูประวัติองค์กร หรือหน่วยงาน ตัวอย่างคือเมนู เกี่ยวกับเรา (About-us) สร้างได้ดังนี้

joomla menu 05
สร้างเมนูเชื่อมยังไปบทความใดบทความหนึ่งบทความเดียว

เริ่มที่คลิก New (สังเกตดูว่าตอนนี้เราได้เลือก Menu Item > Main Menu เพื่อให้เมนูอยู่ในกลุ่มที่กำหนด) ซึ่งในการจัดทำเว็บที่ขยายใหญ่ขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการจัดทำเมนูเป็นกลุ่มๆ เพื่อชี้ไปยังเนื้อหาตามกลุ่มสำคัญที่กำหนดไว้ หรือมีเมนูด้านบน (Top Bar) เมนูด้านข้าง (Side Bar) ซึ่งอาจมีทั้งอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาตามการออกแบบ และเมนูด้านล่าง (Bottom Bar) ก็ได้

joomla menu 08
สร้างเมนู เกี่ยวกับเรา (about-us) เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาเรื่องเดียว

ช่อง Menu Title ใส่ชื่อ เกี่ยวกับเรา ในช่อง Alias ใส่คำว่า about-us ที่ Menu Item Type คลิกที่คำว่า Select จะเกิดหน้าต่าง Pop up ให้เราเลือก

joomla menu 06
เลือก Menu Item Type เป็น Article > Single Article

joomla menu 07
หน้าต่างเลือกเนื้อหา เลือก เกี่ยวกับเรา

เลือก Menu Item Type เป็น Article > Single Article จากนั้นก็เลือกเนื้อหาที่ตรงกันคือ เกี่ยวกับเรา ดังภาพ ที่สำคัญเลือก Target Window เป็น Parent คือเปิดบทความมาแทนที่หน้าเดิม แล้วกดปุ่ม Save & Close ดูผลงาน

joomla menu 08
เลือกการแสดงผลบทความ/เนื้อหานี้แทนที่หน้าเดิม

joomla menu 09
การแสดงผลเมื่อคลิกที่แมนู เกี่ยวกับเรา

ต่อไปเราจะสร้างเมนูหัวข้อเดียวแต่สามารถแสดงผลบทความเป็นกลุ่มรายการ เช่น เมนู บทความ จะแสดงเนื้อหาที่อยู่ในกลุ่ม/หมวดหมู่ที่ชื่อ Documents มาแสดง ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนบทความที่เขียนเพิ่มขึ้นมา ไม่ต้องมาสร้างเมนูใหม่อยู่เรื่อยๆ (ประหยัดเวลา ผู้ชมก็เข้าใจได้ว่าจะหาบทความได้จากเมนูนี้นั่นเอง) สะดวกดีมากๆ

joomla menu 10
การสร้างเมนูแบบ Category List (เนื้อหาแบบกลุ่ม)

เหมือนกับเมนูอื่นๆ คลิก New เพิ่มเมนู ใส่ชื่อเมนูและ Alias เลือก Menu Item Type > Article > Category List จากนั้นเลือก Category เป็น Documents แล้วบันทึกเพื่อดูผลกันเลย

joomla menu 11 
ผลที่ได้จากเมนูแบบกลุ่ม Category List

ยังมีเมนูอีกแบบหนึ่ง คือ เมนูที่อ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น เช่น เว็บไซต์เพื่อนบ้าน พันธมิตร ฯลฯ หรือเว็บไซต์เราเองแต่ต้องการเปิดหน้าต่างใหม่ เช่น หน้าผู้ดูแลระบบ (Administrator) การสร้างก็คล้ายกัน เพียงแต่ลิงก์ที่จะใส่ลงไปจะเป็น System Link ที่เป็น URL (ที่อยู่เว็บไซต์) ดังนี้

joomla menu 12
เมนูผู้ดูแลระบบ ที่ใช้ลิงก์แบบ URL

ทำเช่นเดียวกับเมนูอื่นๆ เพียงแต่เลือก Menu Item Type เป็น System Link > URL ดังภาพ ในช่อง Link ให้ใส่ URL เว็บไซต์นั้นลงไปให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วเลือก Target Window เป็น New Windows with Navigator บันทึกแล้วดูผลได้เลย

การแก้ไขเทมเพลตให้สวยตามใจเรา ตอนที่ 1arrow b

สนับสนุนให้ Easyhome อยู่รับใช้ท่านตลอดไป ด้วยการคลิกแบนเนอร์ไปเยี่ยมผู้สนับสนุนของเราด้วยครับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ Easyhome in Thailand เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)